Datum gewijzigd: 15-3-2018

Deel deze pagina


Bijeenkomst De OR: klaar voor de Omgevingswet?

12 april 09:30-15:00 uur
Aristo Congrescentrum, Utrecht


Wat is jouw rol binnen de veranderingen van de Omgevingswet? En hoe start je het gesprek over de Omgevingswet? En ben je lid van de ondernemingsraad of kaderlid van de bonden? Kom dan naar de bijeenkomst ‘De OR: klaar voor de Omgevingswet?’ De bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van de A&O-fondsen Waterschappen, Gemeenten en Provincies, in samenwerking het programma Aan de slag met de Omgevingswet en met de bonden CNV, FNV en CMHF.

Voor wie
Voor OR-leden en kaderleden van de bonden die werkzaam zijn in de sector waterschappen, gemeenten of provincies.

Programma
09.30 – 10.00 Inloop
10.00 – 10.30 Opening door Ineke van Hee
10.30 – 11.15 Lezing Pierre van Leent
11.15 – 11.30 Pauze
11.30 – 12.30 Workshops ronde 1
12.30 – 13.30 lunch
13.30 – 14.30 Workshops ronde 2

Sprekers

 • Ineke van Hee is programmadirecteur van het Programma Aan de Slag met de Omgevingswet.
 • Pierre van Leent heeft jarenlang bij de Omgevingsdienst Breda (Breda) gewerkt. Hij is nu adviseur CNV (GO) en gemeenteraadslid. Namens de bonden neemt hij zitting in het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

Workshops
De onderstaande de workshops worden in beide rondes gegeven. Je kunt twee van de workshops volgen, één in in ronde 1 en één in ronde 2.

 • Passiespel: Vanuit welke rol benader je de invoering van de nieuwe Omgevingswet binnen jouw organisatie? Als een BFF? Een perfectionist? Een levensgenieter of juist vanuit de rol van een nannie? Doe het passiespel en leer hoe je jouw rol het beste kunt inzetten in je organisatie. Het  passiespel werkt met vier verandertypen (calculerend, vernieuwend, consoliderend of onderscheidend). Tijdens de workshop krijg je direct toepasbaar advies en een terugkoppeling op papier zodat je er in jouw dagelijks werk mee verder kan. Meer informatie over het passiespel, vind je hier.
   
 • Workshop Veranderende Vaardigheden door het werken met de Omgevingswet. Door het werken naar de bedoeling van de Omgevingswet worden nieuwe vaardigheden gevraagd. Dit is per persoon en per organisatie anders en vraagt dus om maatwerk. In deze workshop ontstaat inzicht in de bedoeling van de wet, de veranderingen in benodigde vaardigheden en een kennismaking met tools die je kunnen helpen in jouw eigen organisatie het gesprek te voeren, onder andere met de gespreksstarter Veranderprofielen.
   
 • De rol van OR bij begeleiding van medewerkers bij de invoering van de Omgevingswet: De Omgevingswet heeft nogal wat implicaties voor de vaardigheden en manier van werken die gevraagd wordt van ambtenaren. De andere en, in sommige gevallen, nieuwe vaardigheden zullen niet met één cursus of training aangeleerd zijn. Hoe kan de organisatie haar medewerkers daarin begeleiden? Dat kan op verschillende manieren. De OR kan ook daar haar invloed op uitoefenen. In deze workshop gaan we in op de bevoegdheden van waaruit je werkt als OR, hoe je die invloed effectief kunt uitoefenen en hoe je actief kunt bijdragen in een goede begeleiding van de medewerkers en zo de organisatie kunt ondersteunen in het anticiperen op de invoering van de Omgevingswet.
   
 • Zonder wrijving geen glans. De nieuwe Omgevingswet, hoe organiseert jij het met mensen? Er belooft veel te veranderen in het toezien op en handhaven van regels in de openbare ruimte. Dit betekent ook iets voor de mensen die er mee zullen werken. Van controle gestuurd naar meer advies- en begeleidingsgericht werken. Wat doet dit met de bestaande functies en beroepen binnen de organisaties? En nog belangrijker: wat doet dit met de mensen die de huidige wet uitoefenen? Hoe harmoniseer je de nieuw gevraagde kwaliteiten van mensen, zodat de huidige werknemers tijdig en passend kunnen mee stromen in de nieuwe werkwijze? Hoe geven werknemers hun eigen stem in dit grote veranderproces, gebruiken we de weerstand en wensen effectief? Het belang van goed afscheid nemen van oude werkwijzen en eventueel collega’s komt ook aan de orde in deze workshop.

Kosten
Er zijn geen aanvullende kosten verbonden aan deelname voor medewerkers van waterschappen, gemeenten of provincies. Alleen wanneer je niet aanwezig kunt zijn en je niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 75,-). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van de bijeenkomst.
 

Deelnemers
Omdat we een verdeling willen van de deelnemers over de sectoren, worden de definitieve plaatsen in een later stadium toegekend. Jouw aanmelding is dus nog geen definitieve bevestiging.
 

Meer informatie
Heb je vragen? Neem dan contact op met Esther Loozen, projectleider A+O fonds Gemeenten via esther.loozen@aeno.nl of via  06 – 58 83 25 56.

INSCHRIJVEN VOOR DEZE BIJEENKOMST IS NIET MEER MOGELIJK. HET MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS IS BEREIKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Aanmelden (Nieuwe invoer)

over: 100
over: 50
over: 20
over: 100
over: 100
over: 500
checkemail(valid,'email')

gerelateerde thema's

  Ontwerp RUURD's, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman