Datum gewijzigd: 9-1-2018

Deel deze pagina


Gezond & Veilig Werken-dag 2018

19 maart 10:00-16:15 uur
De Observant, Stadhuisplein 7, Amersfoort


Op maandag 19 maart 2018 organiseert het A&O-fonds Waterschappen van 10.00 tot 16.15 uur de Gezond & Veilig Werken-dag in de sector waterschappen in De Observant in Amersfoort (deze dag is wegens extreme weersomstandigheden afgelast in december 2017). Doelgroep van deze dag zijn Arbo-/KAM-professionals en P&O-ers en OR-leden met het thema gezond en veilig werken in hun portefeuille en die werkzaam zijn in de sector waterschappen. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

De Gezond & Veilig-Werken-dag kent het volgende programma:
 

Keynote: Beheersen van risico’s gevaarlijke stoffen
Leo van der Biessen | Senior REACH & HSE consultant Royal HaskoningDHV

De nieuwe Europese stoffenwetgeving REACH levert veel informatie over gevaarlijke stoffen op. Deze informatie kan leiden tot nieuwe verplichtingen op Arbo en Milieugebied. De Arbo- en Milieuwetgeving ontwikkelt zich ook. Als KAM-afdeling ben je (mede) verantwoordelijk voor het veilig gebruik van stoffen. Hoe zorg je ervoor dat de juiste dingen worden gedaan? In deze keynote behandelt Leo van der Biessen de volgende onderwerpen:

  • Wat is het wettelijk kader?
  • Hoe kan de KAM-afdeling ervoor zorgen dat ze de juiste informatie hebben over stoffen en de wettelijke verplichtingen?
  • Wat zijn betrouwbare informatiebronnen en hoe zoek je hierin?
  • Wat is de samenhang tussen Arbo en Milieu en hoe kan je hier gebruik van maken, hoe ligt de verdeling van verantwoordelijkheden tussen KAM/specialisten/leidinggevenden/OR-leden/medewerkers?
  • Hoe zorg je ervoor dat de risico’s beheerst worden?


Workshop 1: Aan de slag met werkdruk en werkstress
Jan Prins | Directeur SKB

Werkdruk komt in het gezamenlijke medewerkersonderzoek van waterschappen naar voren als een van de voornaamste knelpunten. De sectorale arbocatalogus Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) geeft handvatten hoe om te gaan met werkdruk en werkstress. Maar hoe werkt dit nu in de praktijk van waterschappen? Jan Prins gaat in zijn workshop in op wat werkdruk en werkstress is en hoe je meer zicht kunt krijgen op achterliggende factoren en met welke methoden en (interne) databronnen. Tevens staat hij stil bij de vertaalslag naar concrete actiepunten. Tijdens de workshop krijgen de deelnemers verder de gelegenheid om hun ervaringen op dit thema te delen.
 

Workshop 2: De strategie van de risico-inventarisatie en evaluatie
Fulco Stoekenbroek en Christine Breur | Hoger Veiligheidskundige en Arbeidshygiënist Waternet 

Bij de uitvoering van de risico-inventarisaties en evaluatie kunnen verschillende strategieën worden gevoerd. Deze verschillen zien we ook terug tussen waterschappen. Fulco Stoekenbroek en Christine Breur presenteren de strategie die Waternet hanteert bij de uitvoering van de RI&E, de keuzes die hierbij zijn gemaakt op strategisch, tactisch en operationeel niveau en waarom. Vervolgens worden deelnemers uitgenodigd om onderling hun ervaringen, alternatieve strategieën en succesfactoren te delen rond de RI&E.
 

Workshop 3: Jouw succesfactoren bij de implementatie van arbocatalogi
Fieke Horsten | Eigenaar Fieke Horsten Advies

De sectorspecifieke arbocatalogi ondersteunen jou als Arbo-professional bij het creëren van gezonde en veilige werkomstandigheden. De implementatie daarvan is echter niet altijd even eenvoudig. Dit vraagt om bepaalde randvoorwaarden. Hierbij gaat het niet alleen om het bereiken van compliance maar ook om het stimuleren van de intrinsieke motivatie voor gezond en veilig werken. Zowel van leidinggevenden als medewerkers. In deze workshop geeft Fieke Horsten een raamwerk voor compliance en participatief gedrag voor gezond en veilig werken. Aan de hand van dit raamwerk vindt vervolgens actieve kennisdeling plaats tussen de deelnemers over succesfactoren voor implementatie uit de waterschap praktijk.

Het programma start om 10.00 uur en duurt tot 16.15 uur. Alle deelnemers volgen zowel de keynote als alle de drie workshops. Voor een lunch wordt gezorgd en vanaf 16.15 uur is er een borrel.
 

Aanmelden (Nieuwe invoer)

over: 100
over: 50
over: 20
over: 100
over: 100
over: 500
checkemail(valid,'email')

Ontwerp RUURD's, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman