Datum gewijzigd: 18-5-2018

Deel deze pagina


Startbijeenkomst Platform Loopbaanprofessionals

5 april 12:00-16:30 uur
Molen de Ster, Utrecht

 

Voor het stimuleren en faciliteren van de ontwikkeling van medewerkers, worden door waterschapsorganisaties diverse instrumenten en activiteiten ingezet. Een daarvan is de inzet van interne of externe loopbaanprofessionals die op individueel niveau medewerkers coachen/adviseren rondom loopbaanontwikkeling en mobiliteit (loopbaancoaches, loopbaanadviseurs, mobiliteitsadviseurs etc). Gelet op de toename van de inzet van loopbaanprofessionals in de sector, start het A&O-fonds Waterschappen in 2018 met het Platform Loopbaanprofessionals sector waterschappen.

Doel en doelgroepen
Doel van het platform is om middels actieve kennisuitwisseling de positie, kwaliteit en effectiviteit van zowel interne- als externe loopbaanprofessionals die werkzaam zijn binnen de sector waterschappen te versterken. Het platform kent twee doelgroepen:

 • Loopbaanprofessionals die werkzaam zijn binnen waterschapsorganisaties en op individueel niveau medewerkers coachen/adviseren rondom loopbaanontwikkeling en mobiliteit (loopbaancoaches, loopbaanadviseurs, mobiliteitsadviseurs etc).
   
 • P&O-ers werkzaam binnen waterschapsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de organisatie en coördinatie van zowel interne- als externe loopbaanprofessionals voor het op individueel niveau medewerkers coachen/adviseren rondom loopbaanontwikkeling en mobiliteit.

Bijeenkomsten platform
Voor het bereiken van het doel van het platform organiseert het A&O-fonds Waterschappen in 2018 een tweetal platformbijeenkomsten. De organisatie van deze bijeenkomsten is namens het A&O-fonds Waterschappen in handen van Ester Leibbrand van SAMEN Loopbaanmanagement en tevens voorzitter van de NOLOC, de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals. In overleg met leden van het platform wordt de agenda voor deze bijeenkomsten opgesteld. Onderwerpen die bijvoorbeeld aan de orde kunnen komen tijdens deze bijeenkomsten zijn:

 • Toepassing instrumenten door loopbaanprofessionals: loopbaanscan, functiecreatie etc.
 • Vaardigheidsontwikkeling loopbaanprofessionals.
 • Interne organisatie van loopbaancoaching/advies.
 • Inhuur van externe loopbaanprofessionals.
 • Regionale/sectorale samenwerking loopbaanprofessionals.
 • Ondersteuning door A&O-fonds Waterschappen.
 • Etc.

Startbijeenkomst donderdag 5 april
De startbijeenkomst van het platform loopbaanprofessionals vindt plaats op donderdag 5 april van 12.00 tot 16.30 uur in Molen De Ster, Molenpark 3 in Utrecht (op loopafstand van Utrecht Centraal Station). Hieronder kan je je aanmelden voor deze bijeenkomst. De agenda zal met een aantal deelnemers vooraf worden vastgesteld. Wil je meedenken over de agenda? Geef dat dan aan bij je aanmelding in het veld ‘opmerkingen’.

Aanmelden (Nieuwe invoer)

over: 100
over: 50
over: 20
over: 100
over: 100
over: 500
checkemail(valid,'email')

Ontwerp RUURD's, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman