Datum gewijzigd: 08-09-2017

Deel deze pagina


HR-monitor 2016 sector waterschappen

vrijdag 8 september 2017

 

Het A&O-fonds Waterschappen heeft deze week de HR-monitor 2016 sector waterschappen gepubliceerd. De HR-monitor verschijnt om de twee jaar en geeft een kwantitatief en kwalitatief beeld van de ontwikkelingen in diverse HR-thema's binnen de sector. De voornaamste conclusies van de HR-monitor over het jaar 2016 op een rij:
 

 • Lichte daling personele omvang (12.359 medewerkers)
 • Gemiddelde leeftijd blijft stijgen (48,2 jaar)
 • Aantal leidinggevende vrouwen neemt toe (24%)
 • Instroom nieuwe medewerkers groeit (5,5%)
 • Toename aantal vacatures (1.288)
 • Verschillende vormen van interne mobiliteit (5,5%)
 • Uitstroom neemt eveneens toe (4,9%)
 • Stijging totale loonsom sector (2%)
 • Collectief opleidingsbudget daalt (1,9%), mede door invoering Persoonsgebonden basis budget
 • 24% van de medewerkers maakt in 2016 gebruik van Persoonsgebonden basis budget
 • Aantal trainees en stagaires toegenomen (1,1% en 7,1%)
 • Meer meldingen van bedrijfsongevallen (380)
 • Ziekteverzuim neemt toe (4,6%)
 • Gemiddeld aantal arbeidsongeschikten per organisatie stijgt (3,6 personen)
 • Aantal gerealiseerde banen Wet banenafspraak blijft achter bij doelstelling (51)De HR-monitor bestaat dit jaar voor het eerst uit zowel een rapport als een digitaal dashboard. In het rapport zijn alle resultaten op sectorniveau opgenomen. Dit rapport is openbaar. Daarnaast is er een besloten dashboard. Hierin zijn voor een groot aantal kernvragen alle resultaten opgenomen per organisatie. Dit dashboard is alleen toegankelijk voor deelnemende organisaties voor benchmarkdoeleinden. De organisatiespecifieke inloggegevens voor het dashboard zijn op te vragen bij de contactpersoon voor de HR-monitor binnen jouw organisatie. Klik hier voor rapport en dashboard van de HR-monitor 2016.

 

 

Ontwerp ]RUURD['s, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman