Datum gewijzigd: 01-05-2017

Deel deze pagina


Rapport Best practices implementatie persoonsgebonden basis budget

dinsdag 25 april 2017


Met de introductie van het persoongebonden basis budget (PBB), kunnen medewerkers in de sector waterschappen sinds 1 januari 2016 vijfduizend euro besteden aan opleidingen of andere activiteiten die bijdragen aan hun ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit. Om leerervaringen op te doen over de wijze waarop waterschapsorganisaties effectief het PBB in hun organisatie kunnen implementeren, heeft het A&O-fonds Waterschappen eind 2016 een onderzoek laten uitvoeren. Door onderzoeksbureau Panteia zijn hiervoor telefonische interviews uitgevoerd met waterschapsorganisaties naar best practces rond implementatie van het PBB. Het rapport van dit onderzoek is deze maand gepubliceerd en is rechts te downloaden.

Op basis van het rapport kan geconcludeerd worden dat voor veel organisaties 2016 wordt gezien als een 'introductiejaar' van het PBB. Meerdere organisaties hebben aanvullende kaders opgesteld om de bestedingsdoelen van het PBB af te bakenen. Bij de meeste waterschappen is het PPB verankerd in de gesprekscyclus. Ook worden er verschillende communicatieactiviteiten uitgevoerd over de inhoud en werkwijze van het PBB. Daarnaast worden aanvullende activiteiten ontplooid om medewerkers en leidinggevenden bewust te maken over hun eigen rol met betrekking tot ontwikkeling en mobiliteit en de eventueel daarbij behorende inzet van het PBB.

De inzet van het PBB lijkt sterk af te hangen van de organisatiecultuur binnen waterschappen. In het geval een waterschap volop bezig is met de ontwikkeling van medewerkers, ligt de besteding van het PBB over het algemeen wat hoger. Het PBB is binnen een dergelijke cultuur een logische vervolgstap; het is een instrument voor medewerkers om hen te helpen bij de ontwikkeling. Het PBB dient volgens respondenten dan ook geen losstaand middel te zijn, maar moet vervlochten worden met andere zaken binnen het waterschap.

Als onderdeel van de campagne 'Ontwikkelen in je werk, zo doe je dat!', zal het A&O-fonds Waterschappen in 2017 het PBB promoten onder medewerkers en leidinggevenden.


 

Ontwerp ]RUURD['s, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman