Jaarprogramma


Jaarprogramma 2018: 10 jaar Voor de sector, Door de sector!


Het A&O-fonds Waterschappen bestaat in 2018 10 jaar. Met het jaarprogramma 2018 wil het A&O-fonds Waterschappen een bijdrage leveren aan inspirerende, uitdagende en gezonde loopbanen van medewerkers in de sector waterschappen. Het jaarprogramma 2018 is vastgesteld door vakbonden en werkgevers binnen het bestuur van het A&O-fonds Waterschappen. Met dit programma geven de sociale partners invulling aan hun gezamenlijke ambities zoals ook vastgelegd in de SAW.

Kennisuitwisseling, stimuleren van innovatieve initiatieven en het leveren van maatwerk staan centraal in dit jaarprogramma, dat bestaat uit vier speerpunten:

  • Ontwikkelen in je werk
  • Gezond en veilig werken
  • Kennisdeling en kennisontwikkeling
  • Communicatie

Wil je komend jaar een bijdrage leveren aan een van deze activiteiten?
Laat dit dan weten via info@aenowaterschappen.nl.
 

 


 

 

 

Ontwerp RUURD's, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman