Datum gewijzigd: 11-12-2018

Deel deze pagina


Arbeidsmarkt


Het A&O-fonds Waterschappen ontsluit arbeidsmarktinformatie over de sector waterschappen. Het monitort en analyseert arbeidsmarktontwikkelingen en signaleert daarbinnen knelpunten. Belangrijke aandachtspunten hierbinnen zijn de toekomstige personele behoeften van waterschapsorganisaties en de aansluiting tussen (beroeps)opleidingen en de sector waterschappen.

Rapporten
De afgelopen jaren zijn door het A&O-fonds Waterschappen diverse onderzoeken uitgevoerd in de sector naar toekomstige personele behoeften, arbeidsmarktontwikkelingen en aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Zie hiernaast het overzicht van gerelateerde publicaties.


 

Ontwerp RUURD's, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman