Datum gewijzigd: 24-01-2019

Deel deze pagina


Arbeidsmarktprofilering


De toenemende krapte op de arbeidsmarkt vraagt van waterschappen om zich steviger te profileren op de (regionale) arbeidsmarkt en nieuwe medewerkers duurzaam te binden en boeien. Waterschappen kiezen daarbij veelal hun eigen strategie. In 2019 start het A&O-fonds een project dat er enerzijds op is gericht om waterschappen goede richtlijnen hiervoor te geven en anderzijds om kennis hierover tussen waterschappen te delen. Voor dit laatste doel zal ook een Platform arbeidsmarktprofiliering worden opgezet dat twee keer per jaar bij elkaar komt. 

Indien je interesse hebt voor deelname aan dit Platform, stuur een mail naar info@aenowaterschappen.nl.

Rapporten
De afgelopen jaren zijn door het A&O-fonds Waterschappen diverse onderzoeken uitgevoerd in de sector naar toekomstige personele behoeften, arbeidsmarktontwikkelingen en aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Zie hiernaast het overzicht van gerelateerde publicaties.


 

Ontwerp RUURD's, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman