Datum gewijzigd: 14-11-2018

Deel deze pagina


Beoordelen en belonen


Een objectieve en zorgvuldige beloning van medewerkers op basis van ontwikkeling en resultaten. Dat is het uitgangspunt van het beoordelings- en beloningssysteem van de waterschappen. Daarnaast helpt het systeem bij een optimale afstemming tussen de capaciteiten van medewerkers en taken. Mooi, want een optimale afstemming van capaciteiten en taken bevordert de realisatie van organisatiedoelstellingen.

De waterschappen kennen sinds 2010 een beoordelingsafhankelijke salarisstijging. Jaarlijks ontvangen medewerkers in de sector waterschappen een beoordelingsafhankelijke beloning. De beoordeling geschiedt op basis van persoonlijke ontwikkeling en resultaatgebonden afspraken. Voor de praktische uitvoering van het systeem is een informatieblad ontwikkeld (zie hiernaast).

Hoe functioneert deze systematiek in de praktijk?
Leuk zo een beloningssysteem, maar hoe functioneert dit in de praktijk? Dat hebben we in 2013 beeld gebracht met een evaluatieonderzoek. Benieuwd naar de resultaten? Download hiernaast het rapport 'Systematiek beoordelen en belonen: evaluatie'. 

Ontwerp RUURD's, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman