Datum gewijzigd: 24-01-2019

Deel deze pagina


Bezwarende omstandigheden


De waterschappen beschikken voortaan over één meetinstrument Werken onder bezwarende omstandigheden. Het doel daarvan is een eenduidige definitie én een praktische aanpak van bezwarende omstandigheden, zoals agressie en geweld, gevaarlijke stoffen en statische werkhoudingen. Het meet- en beoordelingsinstrument heeft bovendien een preventieve functie. Het motto: voorkomen is beter dan genezen.

Uitgangspunt
Uitgangspunt van het instrument is om werken onder bezwarende omstandigheden zoveel mogelijk te vermijden. Bezwarende omstandigheden zijn situaties waarin gezondheidskundige grenzen worden overschreden. Die situaties variëren van werken met gevaarlijke stoffen tot schadelijk geluid of temperatuurbelasting vanwege werken in extreme hitte of kou. Waterschapsmedewerkers worden dan ook beschermd tegen deze omstandigheden. De wens tot harmonisatie heeft geleid tot één instrument voor het eenduidig meten, beoordelen en zoveel mogelijk voorkomen van bezwarende omstandigheden.

Toepassing en verdieping
Het instrument bestaat uit een webbased rekenmodel inclusief toelichting en wordt bij voorkeur gezamenlijk toegepast door leidinggevenden, medewerkers en een eerstelijnsdeskundige. Het doel is het wegnemen van bezwarende omstandigheden. Na het vaststellen van een bezwarende omstandigheid vindt gevaarafwending plaats tot de status “groen” is bereikt. Daarmee sluit het instrument aan op de arbowet. Het instrument levert ook meteen praktisch inzicht in de benodigde maatregelen in uw specifieke situatie en biedt zo een verdieping op de Branche RI&E. Daarom zijn in de Branche RI&E verwijzingen opgenomen naar het meet- en beoordelingsinstrument Werken onder bezwarende omstandigheden. Over het instrument zijn een tweetal publicaties verschenen, deze kan je hiernaast downloaden.

Meetinstrument
Via onderstaande banner kom je bij het online meetinstrument waar je met een (aan te maken) gebruikersnaam en wachtwoord kan inloggen. In het najaar van 2014 heeft een update van het instrument plaatsgevonden. Hierdoor is het nu ook mogelijk om ingevoerde gegevens te bewaren als PDF- of WORD-file en te printen. Opslaan in WORD is niet mogelijk bij Apple/Mac-systemen (alleen als PDF).


  
 

Ontwerp RUURD's, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman