Datum gewijzigd: 23-04-2018

Deel deze pagina


FunctieMetamorfose

 
Het A&O-fonds Waterschappen is samen met de A&O-fondsen van de gemeenten en provincies gestart met het meerjarig programma FunctieMetamorfose. Het programma focust op de invloed van technologische veranderingen binnen functies bij waterschappen, gemeenten en provincies op zowel de organisatie als individuele medewerkers. Enerzijds doordat door deze technologische veranderingen functies verdwijnen of anderzijds doordat er andere eisen worden gesteld aan medewerkers binnen hun functie als gevolg van deze 'FunctieMetamorfose'. Doel van het programma is om activiteiten te ontwikkelen waarmee organisaties en medewerkers ondersteund worden bij de gevolgen van deze FunctieMetamorfose.

Najaar 2017 is er voor iedere sector apart een ronde tafel bijeenkomst georganiseerd. Hierin is gekeken naar de stand van FunctieMetamorfose binnen de afzonderlijke sectoren en de wensen en behoeften van organisaties en medewerkers hierbij. Tevens volgt er in het najaar een werkconferentie. Op basis van deze informatie zullen de drie fondsen een gezamenlijk programma opstellen voor 2018 rond dit thema.
 
Heb je interesse om deel te nemen aan toekomstige programmaonderdelen? Meld je dan aan via info@aenowaterschappen.nl. 

 

Ontwerp ]RUURD['s, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman