Datum gewijzigd: 19-02-2019

Deel deze pagina


FunctieMetamorfose

 
Het A&O-fonds Waterschappen is samen met de A&O-fondsen van de gemeenten en provincies gestart met het meerjarig programma FunctieMetamorfose. Het programma focust op de invloed van technologische veranderingen binnen functies bij waterschappen, gemeenten en provincies op zowel de organisatie als individuele medewerkers. Enerzijds doordat door deze technologische veranderingen functies verdwijnen of anderzijds doordat er andere eisen worden gesteld aan medewerkers binnen hun functie als gevolg van deze 'FunctieMetamorfose'. Doel van het programma is om activiteiten te ontwikkelen waarmee organisaties en medewerkers ondersteund worden bij de gevolgen van deze FunctieMetamorfose.

Najaar 2017 is er voor iedere sector apart een ronde tafel bijeenkomst georganiseerd. Hierin is gekeken naar de stand van FunctieMetamorfose binnen de afzonderlijke sectoren en de wensen en behoeften van organisaties en medewerkers hierbij. Tevens is in het najaar een werkconferentie georganiseerd.

Op basis van deze informatie is in april 2018 de publicatie verschenen: Klaar voor kansen van nieuwe technologie: hoe drie sectoren van gebaante veranderen. Voor de webversie van deze publicatie klik hier. Voor de PDF-versie zie de rechterkolom. In deze publicatie is de informatie uit de activiteiten van 2017 samengevat en een beschrijving gegeven van de eertse drie concrete projecten van het project FunctieMetamorfose:
 
  1. Case studies om praktijkvoorbeelden uit te wisselen
  2. Community platform om kennis, ervaringen en methoden uit te wisselen
  3. Toekomstprofielen die een beeld geven van hoe functies eruit komen te zien
 
Heb je interesse om deel te nemen aan toekomstige programmaonderdelen? Meld je dan aan via info@aenowaterschappen.nl
 

 

Ontwerp RUURD's, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman