Datum gewijzigd: 23-10-2017

Deel deze pagina


FunctieMetamorfose

 
Het A&O-fonds Waterschappen is samen met de A&O-fondsen van de gemeenten en provincies gestart met het meerjarig programma FunctieMetamorfose. Het programma focust op de invloed van technologische veranderingen binnen functies bij waterschappen, gemeenten en provincies op de inzetbaarheid van medewerkers. Enerzijds doordat door deze technologische veranderingen functies verdwijnen of anderzijds doordat er andere eisen worden gesteld aan medewerkers binnen hun functie als gevolg van deze 'FunctieMetamorfose'. Doel van het programma is om activiteiten te ontwikkelen waarmee de duurzame inzetbaarheid van deze medewerkers gewaarborgd wordt.

Na de zomer start het project met case beschrijvingen en ronde tafel discussies met vertegenwoordigers uit de drie sectoren. Dit moet meer zicht geven op de specifieke problematiek in de drie sectoren rond dit thema. Heb je interesse om deel te nemen aan een van de ronde tafel discussies? Meld je dan aan via info@aenowaterschappen.nl. 


Ontwerp ]RUURD['s, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman