Datum gewijzigd: 16-08-2018

Deel deze pagina


Gesprekscyclus


De jaarlijkse gesprekscyclus vormt een belangrijk instrument bij het beoordelen en belonen van medewerkers. Daarnaast dient de gesprekscyclus voor het maken van afspraken tussen leidinggevende en medewerker over de persoonlijke ontwikkeling en bijdrage aan de organisatie. Hierbij is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De gesprekscyclus vormt hiermee een belangrijk draagvlak onder het personeelsbeleid binnen waterschapsorganisaties. De gesprekscyclus bestaat uit drie gesprekken per jaar: het planningsgesprek, het voortgangsgesprek en het beoordelingsgesprek.

Bereid je voor op de gesprekscyclus
Productief, vitaal en met plezier aan het werk gedurende de hele loopbaan. Dat is de voornaamste doelstelling van activerend personeelsbeleid. Hierbij is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leidinggevende en zijn of haar medewerkers. De gesprekscyclus vormt een belangrijk instrument om samen met medewerkers afspraken te maken over hun persoonlijke ontwikkeling en bijdrage aan de organisatie. Om zowel leidinggevenden als medewerkers zich goed te laten voorbereiden op de gesprekken, heeft het A&O-fonds Waterschappen een toolkit 'Gesprekscyclus' ontwikkeld voor zowel leidinggevenden als medewerkers, en voor beide groepen een informatieblad. Zie hiernaast.

Toolbox gesprekscyclus
In de rechterkolom kun je onder het kopje "Gerelateerde Instrumenten" de toolbox gesprekscyclus downloaden.

Gesprek loopbaanontwikkeling
Loopbaanontwikkeling begint met een goed loopbaangesprek. Dat is niet altijd eenvoudig. Om medewerkers en leidinggevenden te helpen bij dit gesprek, ontwikkelde het A&O-fonds Waterschappen de aanpak Loopbaan op peil. Met de aanpak Loopbaan op peil zitten medewerker en leidinggevende goed voorbereid aan tafel. Klik hier voor meer informatie. 

Ontwerp RUURD's, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman