Datum gewijzigd: 11-12-2018

Deel deze pagina


Gezond en veilig werken


Gezonde, gemotiveerde en duurzaam inzetbare medewerkers. Een gezonde en veilige werkomgeving draagt daaraan bij. Het waarborgen van een gezond en veilig werkklimaat is een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en medewerker. De arbowet bepaalt de wettelijke kaders waaraan arbobeleid binnen organisaties moet voldoen. Het A&O-fonds Waterschappen ondersteunt waterschappen hierbij met diverse instrumenten en activiteiten. Denk daarbij aan het ontwikkelen, implementeren, evalueren en het bijstellen van arbo- en gezondsheidsbeleid.

De Branche Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) en de arbocatalogi rond verschilende arbeidsrisico’s vormen de basis voor beleidsontwikkeling en -evaluatie binnen organisaties. Klik hieronder op een van de subthema’s rond gezond en veilig werken in de sector waterschappen voor meer informatie.


 

Introductie arbocatalogi

Arbocatalogus 1:
Publieksagressie (2013)

Arbocatalogus 2:
Besloten ruimten (2018)

Arbocatalogus 3:
Struikelen, uitglijden en vallen (2013)

Arbocatalogus 4:
Knellen, pletten en snijden (2014)

Arbocatalogus 5:
Biologische agentia (2016)

Arbocatalogus 6:
Psychosociale arbeidsbelasting (2014)

Arbocatalogus 7:
Alleen werken (2016)

Arbocatalogus 8:
Explosieveiligheid (2018)

Bezwarende omstandigheden

Branche RI&E

Gezond & veilig werken-dag

Ontwerp RUURD's, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman