Datum gewijzigd: 11-12-2018

Deel deze pagina


Individueel Keuze Budget


Minder regels, meer mogelijkheden. Dat is het doel van het Individueel Keuzebudget (IKB). Geld uit diverse regelingen is beschikbaar voor medewerkers in een vrij besteedbaar budget. Naast transparante arbeidsvoorwaarden levert dit een grote keuzevrijheid op. En ruimte voor het realiseren van individuele wensen, ambities en doelen.

Iedere waterschapsmedewerker beschikt naast zijn of haar salaris over een vrij besteedbaar budget, ofwel: het Individueel Keuzebudget (IKB). Medewerkers bepalen zelf, binnen de bestaande cao-afspraken, waar ze het budget voor inzetten. Het budget is te gebruiken voor één of meer van de volgende doelen:
 
  • Aanvullen inkomen
  • Levensloopverlof
  • Vakbondscontributie
  • Opleidingskosten
  • ABP ExtraPensioen
  • Extra verlofuren


Informatiebladen IKB
Ben je op zoek naar meer informatie over het IKB of wil je jouw medewerkers informeren? Maak dan gebruik van de informatiebladen IKB voor medewerkers of voor P&O-ers, deze kun je hiernaast downloaden.

Evaluatie IKB
In 2013 heeft het A&O-fonds Waterschappen een evaluatie uitgevoerd van de IKB-regeling. De uitkomsten van dit onderzoek lees je in het rapport Evaluatie Individueel Keuzebudget. Download hiernaast het rapport.


 

Ontwerp RUURD's, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman