Datum gewijzigd: 23-10-2017

Deel deze pagina


Integriteit


Betrouwbare en optimale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Dat is waar een integere overheid voor staat. Integriteit hoort dan ook bij de professionele verantwoordelijkheid van iedere waterschapsmedewerker. Als overheidsorganisaties zijn waterschappen wettelijk verplicht om verantwoording af te leggen over integriteit. Dit vraagt om een integriteitsbeleid binnen organisaties en besef over integer handelen bij medewerkers.

Toolbox Integriteit
Een integriteitsbeleid binnen jouw organisatie ontwikkelen, actualiseren of toetsen? Het A&O-fonds ondersteunt medewerkers en organisaties hierbij. Dit doen we onder andere door het beschikbaar stellen van de toolbox integriteit. Hierin vind je de dertien gezamenlijke basisnormen integriteit van de overheid, inclusief voorbeelddocumenten en handreikingen. Maar ook integriteitsregels, wet- en regelgeving en dilemma’s voor het bespreken van integriteitkwesties uit de praktijk. Er is zowel voor P&O'ers als leidinggevenden een toolbox beschikbaar. In de rechterkolom kun je onder het kopje "Gerelateerde Instrumenten" de toolkit integriteit downloaden.


 

Gerelateerde instrumenten


Ontwerp ]RUURD['s, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman