Datum gewijzigd: 24-10-2018

Deel deze pagina


Integriteit


Betrouwbare en optimale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Dat is waar een integere overheid voor staat. Integriteit hoort dan ook bij de professionele verantwoordelijkheid van iedere waterschapsmedewerker. Als overheidsorganisaties zijn waterschappen wettelijk verplicht om verantwoording af te leggen over integriteit. Dit vraagt om een integriteitsbeleid binnen organisaties en besef over integer handelen bij medewerkers.

Toolbox Integriteit
Een integriteitsbeleid binnen jouw organisatie ontwikkelen, actualiseren of toetsen? Het A&O-fonds ondersteunt medewerkers en organisaties hierbij. Dit doen we onder andere door het beschikbaar stellen van de toolbox integriteit. Hierin vind je de dertien gezamenlijke basisnormen integriteit van de overheid, inclusief voorbeelddocumenten en handreikingen. Maar ook integriteitsregels, wet- en regelgeving en dilemma’s voor het bespreken van integriteitkwesties uit de praktijk. Er is zowel voor P&O'ers als leidinggevenden een toolbox beschikbaar. In de rechterkolom kun je onder het kopje "Gerelateerde Instrumenten" de toolkit integriteit downloaden.
 
Aanpassing Toolbox Integriteit in 2018
De bovenstaande Toolbox Integriteit is in 2013 door het A&O-fonds Waterschappen ontwikkeld. Inmiddels is de toolbox toe aan een revisie. Aan BING (Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) is opdracht verleend om de eerste fase van dit traject uit te voeren: het uitbrengen van een advies over de noodzakelijk inhoudelijke aanpassingen in de toolbox en wijze van presentatie. In april 2018 is door BING dit advies opgeleverd (zie publicatie in rechter kolom). Op basis van dit advies wordt een nieuwe toolbox ontwikkeld die in het najaar van 2018 beschikbaar zal zijn voor de sector. Het fonds zal deze toolbox lanceren tijdens een sectorale bijeenkomst. Daarnaast start het fonds diverse andere communicatieactiviteiten rond de toolbox en het thema integriteit. Wil je over deze activiteiten op de hoogte gehouden worden? Meld je dan aan via info@aenowaterschappen.nl
 


 

Ontwerp RUURD's, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman