Datum gewijzigd: 23-10-2017

Deel deze pagina


Leiderschapsprogramma


Leidinggevenden hebben een belangrijke taak in het coachen, faciliteren en stimuleren van medewerkers in de ontwikkeling van hun werk. Zowel de ontwikkeling in hun huidige functie als eventuele ontwikkeling naar een andere functie binnen of buiten de organisatie (mobiliteit). Het A&O-fonds Waterschappen start samen met P&O-professionals en leidinggevenden in de sector waterschappen met een project om leidinggevenden hierbij te ondersteunen en faciliteren zodat ze deze taak nog beter kunnen uitvoeren. Door het A&O-fonds is bureau Qidos (ook betrokken bij ontwikkeling Loopbaan op peil) gevraagd om ons hierbij te ondersteunen. Het project wordt gefaseerd en in nauwe co-creatie met P&O'ers en ledinggevenden opgezet.

Gestart wordt met een vragenlijstonderzoek onder P&O-contactpersonen en leidinggevenden om meer zicht te krijgen op knelpunten, wensen en behoeften en best practices bij organisaties.

Voor de zomervakantie organiseert bureau Qidos samen met het A&O-fonds Waterschappen in het kader van het project een tweetal co-creatiesessies in Amersfoort, op vrijdag 2 en vrijdag 23 juni van 10.00 tot 13.00 uur. Hiervoor zijn onze P&O-contactpersonen bij de waterschapsorganisaties reeds uitgenodigd om samen met één leidinggevende uit hun organisatie deel te nemen. In de eerste bijeenkomst op vrijdag 2 juni zullen we de resultaten van de vragenlijstonderzoeken bespreken die zijn uitgezet onder P&O'ers en leidinggevenden en van daaruit gezamenlijk een eerste vorm geven aan het programma van eisen voor de te ontwikkelen instrumenten, activiteiten of andere opbrengsten in het kader van het leiderschapsprogramma. In de tweede bijeenkomst op vrijdag 23 juni komen we dan gezamenlijk tot een definitief programma van eisen en planning voor het ontwikkeltraject.

Na de zomer start het ontwikkeltraject op basis van het programma van eisen. 


Ontwerp ]RUURD['s, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman