Datum gewijzigd: 23-10-2017

Deel deze pagina


Loopbaanontwikkeling


Het werk binnen de sector waterschappen verandert snel. Technologische innovaties bepalen steeds meer het werkproces en organisaties staan steeds meer in verbinding met de directe omgeving. Deze veranderingen vragen van medewerkers in de sector waterschappen om mee te groeien en zichzelf te blijven ontwikkelen. Ontwikkelen kan op de eerste plaats binnen de huidige functie. Daarnaast is ook loopbaanontwikkeling mogelijk naar een andere functie binnen of buiten de organisatie.

De cao van de sector waterschappen (SAW) biedt medewerkers volop mogelijkheden om te werken aan de eigen loopbaanontwikkeling. Hierin neemt de medewerker zelf de regie. De werkgever faciliteert de medewerker hierbij. Het A&O-fonds Waterschappen ondersteunt met diverse activiteiten en instrumenten de loopbaanontwikkeling van medewerker en de rol hierbij van de werkgever. Klik hiervoor op de verschillende subthema's die hieronder staan.


 

Ontwerp ]RUURD['s, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman