Datum gewijzigd: 11-12-2018

Deel deze pagina


Medewerkersonderzoek


Medewerkersonderzoek 2016
13 organisaties in de sector waterschappen trokken in 2016 weer gezamenlijk op bij de uitvoering van een medewerkersonderzoek. Het A&O-fonds Waterschappen en Effectory/InternetSpiegel faciliteerden dit traject. De deelnemers aan het groepstraject 2016 waren: Rivierenland, Hollands Noorderkwartier, Schieland en de Krimpenerwaard, Brabantse Delta, De Dommel, Aa en Maas, Scheldestromen, Unie van Waterschappen, Delfland, Rijnland, Vechtstromen en Zuiderzeeland. Deze organisaties vormen samen circa 50% van de waterschapssector. Van alle medewerkers bij deze organisaties, ruim 5.700, heeft 82,9% aan het onderzoek deelgenomen. Een mooie score, aangezien de gemiddelde respons binnen de sector Openbaar Bestuur en Veiligheid 74,6% bedraagt.

Het werkplezier van de medewerkers bij de deelnemende organisaties scoorde, evenals in 2014, een 7,4. Dit is hoger dan het gemiddelde binnen de sector Openbaar Bestuur en Veiligheid (een 7,0). Veel andere scores zijn verbeterd vergeleken met het vorige onderzoek, waaronder de score op resultaatgerichtheid.

Daarnaast laat het onderzoek ook verbeterpunten zien. Een aantal thema’s verdienen in de sector de komende jaren aandacht: werkdruk, samenwerking en beloning. Dit blijkt uit open vragen waar medewerkers hebben aangeven wat volgens hen prioriteit heeft. Ook is gevraagd naar verbetermogelijkheden en wat ze zelf hierin kunnen bijdragen. 

Alle deelnemende organisaties hebben naast hun eigen rapportage ook een benchmarkrapportage ontvangen. Hierin zijn alle resultaten van de 13 organisaties naast elkaar gezet, zodat organisaties van elkaar kunnen zien op welke thema’s ze van elkaar kunnen leren. Daarnaast zijn er twee rapportages met de resultaten van alle 13 organisaties samen: een korte versie en een uitgebreide versie. Daarin is een vergelijking opgenomen met de sector Openbaar bestuur en Veiligheid. Deze twee rapportages zijn hiernaast te downloaden.

Medewerkersonderzoek 2019
In 2019 zal net als in 2016 een gezamenlijk medewerkersonderzoek plaatsvinden in de sector waterschappen. Het A&O-fonds Waterschappen zal hierin het voortouw nemen. In 2018 zal de voorbereiding hiervoor starten. Dit betreft het ontwikkelen van een methodiek die aansluit bij de wensen van de sector, het informeren en werven van organisaties die willen deelnemen en de logistieke voorbereiding. Wil jouw organisatie deelnemen aan dit traject, of wil je hierover geinformeerd worden? Laat dit dan weten via info@aenowaterschappen.nl.

 

 

Ontwerp RUURD's, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman