Datum gewijzigd: 23-10-2017

Deel deze pagina


MedezeggenschapsLAB

 

Het MedezeggenschapsLAB Waterschappen biedt medewerkers tussen de 18-35 jaar de mogelijkheid om mee te denken over het vernieuwen van de medezeggenschap binnen het waterschap waarvoor men werkt.

Wat is het MZ LAB?
Het MZ LAB is een initiatief van CNV Jongeren en FNV Jong en bestaat uit één bootcamp, drie masterclasses en een eindevent (5 bijeenkomsten in totaal). Hierin maken jongeren kennis met de wereld van medezeggenschap en worden ze geprikkeld om na te denken over nieuwe werkvormen voor medezeggenschap. Aan de hand van actuele thema’s komen interessante gastsprekers aan bod en worden gezamenlijke opdrachten uitgewerkt. De eerste edities van het MZ LAB zijn begin 2016 gestart in de zorg en Rijksoverheid en hebben inmiddels haar vruchten afgeworpen. Het MZ LAB kent diverse uitkomsten. Zo ontwikkelen sommige deelnemers de ambitie om zitting te nemen in de OR. Andere deelnemers willen juist alternatieve vormen van medezeggenschap gaan ontwikkelen. Maar bovenal zullen deelnemers ambassadeurs worden van medezeggenschap in hun organisatie.

Ondersteunt jouw organisatie het MZ LAB Waterschappen?
Wij hopen van harte dat ook jouw organisatie dit project ondersteunt door samen met ons actief jongeren binnen jouw organisatie te informeren over dit project en geïnteresseerden onder hen in de gelegenheid te stellen om ook aan het MZ LAB Waterschapen deel te nemen. Het communicatiemateriaal voor de werving zullen wij verzorgen. De kosten voor deelname bedragen voor organisaties 1.000 euro per kandidaat. Daarnaast financiert het A&O-fonds Waterschappen de overige kosten van het project. De totale tijdsbesteding voor deelnemers aan het traject bedraagt 30 uur. Alle bijeenkomsten vinden overdag plaats op werkdagen en verspreid over een aantal maanden.

Informatie
Kijk voor meer informatie op www.mzlab.nl. Mocht je nog vragen hebben of jouw organisatie willen aanmelden voor deelname aan het project, neem dan contact op met Jessy van den Boogaard projectleider van het MZ LAB Waterschappen vanuit CNV Jongeren: j.vandenboogaard@cnvjongeren.nl of 06-41853743.

 • Wetterskip Fryslan
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Waterschap Hunze en Aas
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Waterschap Rijn en IJssel
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Waterschap Zuiderzeeland
 • Waterproef   


Ontwerp ]RUURD['s, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman