Datum gewijzigd: 24-10-2018

Deel deze pagina


Omgevingswet

 


De invoering van de Omgevingswet vraagt van waterschappen een andere manier van werken. Dit heeft niet alleen consequenties voor de inrichting van werkprocessen, maar ook voor de benodigde competenties van medewerkers.

Met het programma 'Ontwikkelen volgens de Omgevingswet' ondersteunt en faciliteert het A&O-fonds HR-professionals, leidinggevenden, medezeggenschap en medewerkers bij het ontwikkelen van kennis, houding en gedrag om te kunnen werken volgens de letter en geest van de nieuwe Omgevingswet. 

In het najaar 2018 en voorjaar 2019 zal de focus binnen dit project liggen op de volgende vier onderdelen:

1. Een roadshow langs de 21 waterschappen met als doel:
- het verder onder de aandacht brengen van en het aan de slag gaan met de routekaart en gereedschapskist 'Anders werken voor waterschappen' die het A&O-fonds Waterschappen heeft 'geadopteerd' van de Unie van Waterschappen en verder zal promoten (zie routekaart en gereedschapskist);
- het ophalen van verdere ondersteuning bij dit thema.

2. Het huidige HR-netwerk Omgevingswet onderhouden en verder ontwikkelen tot een actief platform voor inspiratie en kennisuitwisseling.

3. Inventariseren van de behoeften en mogelijkheden om te komen tot een meerjarenplan 'Ontwikkelen volgend de Omgevingswet' voor het A&O-fonds Waterschappen.

4. Organiseren van een workshop 'Anders werken door de Omgevingswet' op het A&O fondsen festival op 4 oktober a.s.

Voor meer info over dit project, neem contact op met Annemie van Loon (projectmanager) via annemie.vanloon@aenowaterschappen.nl.


Bijeenkomst Omgevingswet voor de OR
Op donderdag 12 april was er een bijeenkomst Omgevingswet voor de OR, georganiseerd door de A&O-fondsen van Gemeenten, Provincies en Waterschappen. In de rechterkolom kun je de presentaties downloaden.

 

 

Ontwerp RUURD's, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman