Datum gewijzigd: 14-08-2018

Deel deze pagina


Omgevingswet

 


De invoering van de Omgevingswet vraagt van waterschappen een andere manier van werken. Dit heeft niet alleen consequenties voor de inrichting van werkprocessen, maar ook voor de benodigde competenties van medewerkers. Met het programma Omgevingswet ondersteunt het A&O-fonds Waterschappen stakeholders en bestaande netwerken bij het voorbereiden van medewerkers op de gevolgen van de Omgevingswet.

In het voorjaar van 2018 zal het fonds met stakeholders hiervoor een programma ontwikkelen. Wil je hierover geinformeerd worden, meld je dan aan via info@aenowaterschappen.nl

Op donderdag 12 april was er een bijeenkomst Omgevingswet voor de OR, georganiseerd door de A&O-fondsen van Gemeenten, Provincies en Waterschappen. In de rechterkolom kun je de presentaties downloaden.

 

 

Ontwerp RUURD's, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman