Datum gewijzigd: 23-10-2017

Deel deze pagina


Ontwikkelen in je werk

 

Het A&O-fonds Waterschappen is dit jaar gestart met de campagne ‘Ontwikkelen in je werk, zo doe je dat!’ Met deze campagne wil het fonds grotere bekendheid geven aan zijn activiteiten en producten en het gebruik ervan onder medewerkers en leidinggevenden in de sector waterschappen stimuleren. In de campagne Ontwikkelen in je werk, zo doe je dat! staat de loopbaanontwikkeling en mobiliteit van medewerkers in de sector centraal. Het fonds brengt met de campagne de zes beschikbare ontwikkelinstrumenten gericht bij medewerkers en leidinggevenden onder de aandacht:

  • Loopbaanscan, ontdek je talent
  • Loopbaan op peil, 5 stappen voor een goed loopbaangesprek
  • Persoonsgebonden basis budget, investeren in je ontwikkeling
  • EVC-traject, laat zien wat je waard bent
  • Financiële loopbaanplanner, inzicht in je financiën, nu en later
  • Scan vitaal in je werk, gezond en plezierig blijven werken
     

Voor meer informatie over de afzonderlijke instrumenten, zie de links onder aan deze pagina.

Rond 16 mei ontvingen alle medewerkers in de sector waterschappen eenmalig een campagnemagazine op het huisadres. In het magazine staan de zes instrumenten beschreven. Ook staan hier de ervaringen van medewerkers met deze instrumenten en de ontwikkeling in hun werk. Voor meer informatie over het magazine, klik onder aan deze pagina op 'Campagne magazine'.

Daarnaast is het A&O-fonds Waterschappen ook bezig met een 'on tour' met de campagne langs de waterschapsorganisaties. Graag komen wij ook een dag langs bij jullie organisatie om medewerkers maar ook het P&O-team, OR en het managementteam te informeren over de zes ontwikkelinstrumenten. Voor meer infomatie over het A&O-fonds 'on tour', klik onder aan deze pagina op 'A&O-fonds on tour'.

Ook is er een animatiefilm ontwikkeld over de zes instrumenten voor medewerkers. Deze kunnen organisaties op intranet plaatsen. Ook is bij het A&O-fonds een versie met ondertiteling op te vragen voor continue presenatie in openbare ruimten. Zie hieronder de film.
 

Hieronder vind je alle links naar informatie over de zes instrumenten, het magazine en het A&O-fonds 'on tour'. Heb je nog vragen over de campagne? Neem dan contact op via info@aenowaterschappen.nl of 070 763 00 20. Veel succes met de campagne in jouw organisatie!

 

'EVC-traject'

'Financiële loopbaanplanner'

'Loopbaan op peil'

'Loopbaanscan'

'Persoonsgebonden basis budget'

'Scan vitaal in je werk'

A&O-fonds 'on tour'

Campagne magazine

Campagne film

Ontwerp ]RUURD['s, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman