Datum gewijzigd: 16-08-2018

Deel deze pagina


Ontwikkelen in je werk

 

Met het project Ontwikkelen in je werk, zo doe je dat! faciliteert het A&O-fonds Waterschappen organisaties en medewerkers in de sector waterschappen bij de ontwikkeling en mobiliteit van waterschapsmedewerkers. Dit doen we zowel met instrumenten als met een stimuleringsprogramma.

Zes ontwikkelinstrumenten
Het A&O-fonds stelt een zestal ontwikkelinstrumenten beschikbaar aan medewerkers in de sector:

  • Loopbaanscan, ontdek je talent
  • Loopbaan op peil, 5 stappen voor een goed loopbaangesprek
  • Persoonsgebonden basis budget, investeren in je ontwikkeling
  • EVC-traject, laat zien wat je waard bent
  • Financiële loopbaanplanner, inzicht in je financiën, nu en later
  • Scan vitaal in je werk, gezond en plezierig blijven werken
     

Voor meer informatie over de afzonderlijke instrumenten, alsmede de communicatieproducten hierover (film en magazine), zie de links onder aan deze pagina.

Stimuleringsprogramma Ontwikkelen in je werk 2018
Naast het beschikbaar stellen en promoten van bovenstaande instrumenten voor medewerkers, ondersteunt het A&O-fonds in 2018 individuele waterschapsorganisaties bij het uitvoeren van in-company activiteiten rond ontwikkelen in je werk. Het gaat hier om activiteiten op groepsniveau die tot doel hebben om medewerkers te stimuleren aan de slag te gaan met hun ontwikkeling.

Voorheen gaf het fonds hier uitvoering aan in de vorm van de Week van de Loopbaan. Om organisaties meer flexibiliteit te bieden in het moment van aanbieden van deze activiteiten en het vinden van aansluiting bij reeds bestaande activiteiten, zal het fonds in 2018 in plaats van de Week van de Loopbaan het stimuleringsprogramma Ontwikkelen in je werk uitvoeren. Dit bestaat zowel uit facilitering van organisatieactiviteiten en de subsidieregeling Ontwikkelen in je werk. Voor meer informatie over beide activiteiten, zie de links onder deze pagina.


Heb je nog vragen over de instrumenten of het stimuleringsprogramma Ontwikkelen in je werk? Neem dan contact op via info@aenowaterschappen.nl of 070 763 00 20. Veel succes in jouw organisatie!

 

'EVC-traject'

'Financiële loopbaanplanner'

'Loopbaan op peil'

'Loopbaanscan'

'Persoonsgebonden basis budget'

'Scan vitaal in je werk'

Magazine Ontwikkelen in je werk

Film Ontwikkelen in je werk

Facilitering organisatieactiviteiten

Subsidieregeling Ontwikkelen in je werk

Ontwerp RUURD's, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman