Datum gewijzigd: 24-05-2018

Deel deze pagina


Ontwikkelingsgericht leidinggeven

 


Leidinggevenden hebben een belangrijke taak in het coachen, faciliteren en stimuleren van medewerkers in de ontwikkeling van hun werk. Zowel de ontwikkeling in hun huidige functie als de eventuele ontwikkeling naar een andere functie binnen of buiten de organisatie (mobiliteit). We noemen dit 'ontwikkelingsgericht leidinggeven'.

Het A&O-fonds Waterschappen is in de zomer 2017 samen met bureau Qidos en met P&O-professionals en leidinggevenden in de sector waterschappen gestart met een project om ontwikkelingsgericht leiderschap in de sector te bevorderen. Het project wordt gefaseerd en in nauwe co-creatie met P&O'ers en ledinggevenden opgezet.

Gestart is met een vragenlijstonderzoek en startbijeenkomst onder P&O-contactpersonen en leidinggevenden om meer zicht te krijgen op knelpunten, wensen en behoeften en best practices bij organisaties. Op basis van deze input is een aanpak ontwikkeld. 

Workshop
De eerste stap in het najaar van 2017 van deze aanpak betreft het ontwikkelen van een Workshop: SucZESvol op weg naar ontwikkelingsgericht leidinggeven! Dit betreft een interactieve in-company workshop waarin de volgende vragen centraal staan: welke visie heeft onze organisatie op ontwikkelingsgericht leiderschap? Hoe geven wij hier als organisatie nu vorm aan? Hoe sta ik hier zelf momenteel in als leidinggevende? Waar liggen concrete vervolgacties voor organisatie en leidinggevenden om ontwikkelingsgericht leiderschap te bevorderen en borgen? Wil je meewerken aan de ontwikkeling van deze module of heb je interesse in deze module voor je eigen organisatie? Mail dan naar info@aenowaterschappen.nl. De oplevering van de workshop is voorzien voor het voorjaar 2018.

Producten
In 2018 zullen daarnaast de volgende stappen van de aanpak worden uitgerold: de ontwikkeling van een digitaal overzicht van het beschikbare instrumentarium voor leidinggevenden en een intervisiemethodiek voor ontwikkelingsgericht leiderschap.

 


 

Ontwerp ]RUURD['s, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman