Datum gewijzigd: 19-01-2018

Deel deze pagina


Opleidingen

 
Het volgen van opleidingen, cursussen en trainingen draagt bij aan de loopbaanontwikkeling, mobiliteit en inzetbaarheid van medewerkers binnen de sector waterschappen. Organisaties kunnen hiervoor hun collectieve opleidingsbudget inzetten. Medewerkers kunnen daarnaast ook gebruik maken van hun persoonsgebonden basis budget voor het financieren van opleidingen (PBB). Het A&O-fonds Waterschappen ondersteunt organisaties en medewerkers op diverse manieren bij het opleidingsbeleid op individueel en organisatieniveau. Zie hiervoor de subthema's hieronder. 

Ontwerp ]RUURD['s, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman