Datum gewijzigd: 16-08-2018

Deel deze pagina


Strategische personeelsplanning


Hoe kun je als organisatie nu en in de toekomst beschikken over de juiste mensen op de juiste plekken? Deze vraag staat centraal bij strategische personeelsplanning. Strategische personeelsplanning is een belangrijk HR-instrument wanneer het gaat om het waarborgen van de continuïteit van de organisatie. In de kern gaat het bij strategische personeelsplanning om het in kaart brengen van de verschillen tussen het huidige personeelsbestand en de gewenste toekomstige samenstelling daarvan. Strategische personeelsplanning vormt dan ook de basis voor het strategische HR-beleid. Om dit proces goed te begeleiden binnen waterschapsorganisaties, ligt er een taak voor zowel P&O, directie als OR.


Expertsysteem SPP
Met het beschikbaar stellen van het expertsysteem SPP faciliteert het A&O-fonds Waterschappen de sector bij het planmatig inspelen op de personele ontwikkelingen. Dit in relatie tot de doelstelling van de eigen organisatie. Waterschapsorganisaties kunnen met onderstaande bestanden het Expertsysteem SPP aanvragen.

Handleiding Expertsysteem Strategische Personeels Planning
SPP Model Waterschappen versie 1.9
Prognosemodel SPP
HR3P Competentiematrix
Beveiligingsinstellingen

 

Ontwerp RUURD's, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman