Publicaties Participatiewet en banenafspraak

Publicatie INFO DOWNLOAD

2015 Presentatie Denken in mogelijkheden

2015 Presentatie Invoering Participatiewet

2015 Presentatie Invoering Participatiewet (Rijnland)

2015 Presentatie Participatiewet en quotumwet (Noorderzijlvest)

2015 Presentatie Pilot functiecreatie

2015 Presentatie Update participatiewet en quotumwet

2015 Presentatie UWV Leernetwerk en banenafspraak

2016 Presentatie Hoe gaat het bij de waterschappen

2016 Presentatie Monitor Banenafspraak

2016 Presentatie Werkgeversdienstverlening

2017 Presentatie Verduurzamen van banen

Monitor 2015 Banenafspraak sector waterschappen (2016)

Leernetwerk

Monitor banenafspraak

Ontwerp RUURD's, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman