Publicaties Strategische personeelsplanning

Publicatie INFO DOWNLOAD

Informatieblad Loopbanen voor waterschappers (2012)

Rapport Arbeidsmarktbeleid waterschappen (2011)

Rapport Arbeidsmarktbeleid waterschappen: leeswijzer (2011)

Rapport HR-monitor 2014 (2015)

Rapport Integrale analyse HR-monitor 2012 (2014)

Rapport Mobiliteitsbeleid sector waterschappen (2012)

Rapport Strategische personeelsvraagstukken (2014)

Rapport Verkenning arbeidsmarkt en opleidingen waterzuivering (2015)

Rapport Watermensen werken door (2013)

Startnotitie Kijk op mobiliteit (2012)

Ontwerp ]RUURD['s, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman