Publicaties Arbeidsmarkt

Publicatie INFO DOWNLOAD

Brochure In 10 stappen naar een goed stagebeleid! (2014)

Infoflyer In 10 stappen naar een goed stagebeleid! (2014)

Presentatie Imago onderzoek sector waterschappen (2014)

Rapport Arbeidsmarktbeleid waterschappen (2011)

Rapport Arbeidsmarktbeleid waterschappen: leeswijzer (2011)

Rapport HR-monitor 2014 (2015)

Rapport HR-monitor 2016 (2017)

Rapport Integrale analyse HR-monitor 2012 (2014)

Rapport Maatschappelijke stages (2011)

Rapport Stagebeleid: Springplank naar een watercarrière (2010)

Rapport Strategische personeelsvraagstukken (2014)

Rapport Verkenning arbeidsmarkt en opleidingen waterzuivering (2015)

Rapport Watermensen werken door (2013)

Startnotitie Kijk op mobiliteit (2012)

Ontwerp RUURD's, techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman