Datum gewijzigd: 3-6-2018

Deel deze pagina


Bijeenkomst 1 Platform Opleidingsprofessionals

18 juni 11:45-16:00 uur
De Observant, Amersfoort


Dinsdag 18 juni 2019
Op dinsdag 18 juni vindt wederom een bijeenkomst plaats van het Platform Opleidingsprofessionals in de Observant in Amersfoort.

Programma

11.45 - 12.15 Inloop met broodjeslunch
 
12.15 - 12.25 Welkom, nieuwe deelnemers, agenda
 
12.25 - 13.45

Wat doet NCSU? Wat zien we vooroplopende Academies doen?
Wat is een lerende organisatie?

Brenda Slagter, directeur Ned. Stichting voor Corporate Universities

13.45 - 14.15 PBB: Stand van zaken binnen waterschappen
Presentatie recente cijfers HR-Monitor over toepassing PBB per waterschap en bespreken verschillen | Bart de Zwart
Vanuit een regionaal overleg van waterschappen in het westen is vraag ingebracht hoe waterschappen om gaan met volgende vragen:
* Als iemand nu binnenkomt, is het budget dan beschikbaar voor 5 jaar of met een einddatum tot 1-1-2021?
* Wat doen we als de vijf jaar voorbij zijn? Wordt er in de CAO-onderhandeling opnieuw gesproken over het PBB budget?

 
15.14 - 14.25 Pauze
 
14.25 - 15.00

Uitwisseling, issues die spelen
Stel je vraag aan collega's. We hebben in ieder geval de volgende vragen geïnventariseerd:
- wie heeft er een 'opleidingsruimte' en hoe is die ingericht/wordt dat gebruikt?
- wie heeft er uitgewerkte Leerlijnen (i.h.k.v. leerwerktrajecten)?
- kennisborging: hoe leg je (kritische) kennis vast t.b.v. nieuwe collega's?
- hoe leren nieuwe medewerkers (op tijd) essentiële zaken van vertrekkende collega's?
- wat nog meer?

15.00 - 15.20

Presentatie zelfgemaakte e-learning Ziekteverzuim | Peter Steenkamer
Waternet heeft een tool om zelf e-learnings te maken. Deze kwam tot stand met subsidie A&O-fonds Waterschappen en kan dus breed gebruikt gaan worden. Peter presenteert de inhoud en vertelt over het proces om zelf e-learning te maken.
 

15.20 - 15.50 21e eeuwse vaardigheden | Bart en ik doen een voorstel om het platform in oktober hieraan te besteden door o.a. Escaperoom van Skillstown te gaan bezoeken. Graag inventariseren we jullie vragen op dit vlak om een goed programma te gaan maken.
 
15.50 - 16.00 Afsluitende opmerkingen over actuele zaken | Bart de Zwart
 
16.00 Einde
 
Aanmelden
Aanmelden kan via het formulier hieronder. Mocht je je al hebben opgegeven voor de verplaatste bijeenkomst van 16 april, dan graag nogmaals hieronder aanmelden!

Aanmelden (Nieuwe invoer)

over: 100
over: 50
over: 20
over: 100
over: 100
over: 500
Ik ga er mee akkoord dat mijn bovenstaande persoons- en werkgegevens worden gedeeld met de overige deelnemers aan de bijeenkomst, dit met als doel om onderlinge kennisuitwisseling te bevorderen.
* = verplicht

checkemail(valid,'email')

Techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman