Datum gewijzigd: 12-10-2020

Deel deze pagina


Platform Arbeidsmarktprofilering ONLINE

1 december 2020 10:00-12:00 uur
ONLINE


Op dinsdag 1 december organiseert het A&O-fonds Waterschappen weer een online bijeenkomst van het Platform Arbeidsmarktprofilering sector waterschappen. De bijeenkomst is bestemd voor professionals binnen de sector waterschappen werkzaam op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, werving en selectie en onboarding. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 


Hieronder het programma van deze online bijeenkomst:  

10.00 - 10.05  Welkom en programma | Bart de Zwart - A&O-fonds Waterschappen

10.05 - 10.30  Uit de praktijk: Arbeidsmarktcommunicatie door Waterschap Stichtse Rijnlanden | Charmene Sloof - Waterschap Stichtse Rijnlanden
Iedere bijeenkomst van het platform zullen we voortaan starten met een verhaal uit de praktijk. Deze bijeenkomst het verhaal van Waterschap Stichtse Rijnlanden. Hoe hebben zij hun arbeidsmarktcommunicatie opgezet en welke tips geven zij mee aan hun collega's?

10.30 - 10.55  Resultaten enquête Verkenning draagvlak sectorale arbeidsmarktcommunicatie | Karlijn Garcia - Waterschap Vallei en Veluwe
Op initiatief van een aantal collega’s is door de UvW/Vwvw/A&O-fonds Waterschappen gezamenlijk een verkenning gestart naar het draagvlak en mogelijkheden voor een sectorale arbeidsmarktcommunicatie, aanvullend op de organisatiespecifieke communicatie. Hiervoor wordt in oktober een enquête uitgezet onder alle leden van het platform. De resultaten worden in deze bijeenkomst besproken. Daarnaast gaan we met de leden in overleg over mogelijke vervolgstappen.

10.55 - 11.05  Pauze

11.05 - 11.30  Vertalen van blauwdruk EVP waterschapen uit tool Medewerkersreis waterschappen naar je eigen organisatie | Melissa Ruts - Hoogheemraadschap van Rijnland
Door het A&O-fonds waterschappen is dit voorjaar binnen de tool Medewerkersreis waterschappen het onderdeel ‘Arbeidsmarktcommunicatie’ ingevuld in samenwerking met Daphne van Kleef en Ton Rodenburg van ClubgeistBVH. Hierin is ook een blauwdruk voor een EVP voor waterschapsorganisaties opgenomen. Melissa Ruts vertelt hoe zij binnen Rijnland deze blauwdruk heeft gebruikt voor het opstellen van een EVP voor hun eigen organisatie.

11.30 - 11.55  Werkgroep Talent voor Water | Maurice Markslag - Waterschap Vallei en Veluwe
De Werkgroep Talent voor Water initieert activiteiten om studenten te interesseren voor het werken bij watersectoren. Maurice Markslag vertelt meer over de werkgroep, de activiteiten die zij ondernemen en de mogelijkheden en voordelen voor organisaties in de sector waterschappen om aan te sluiten bij deze werkgroep.

11.55 - 12.00  Afsluiting


Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door het invullen van het onderstaande formulier:

over: 100
over: 50
over: 20
over: 100
over: 100
over: 500
Ik ga er mee akkoord dat mijn bovenstaande persoons- en werkgegevens worden gedeeld met de overige deelnemers aan de bijeenkomst, dit met als doel om onderlinge kennisuitwisseling te bevorderen.
* = verplicht

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman