Datum gewijzigd:

Deel deze pagina


Platform Arbeidsmarktprofilering (online)

26 mei 2020 10:00-12:00 uur
Online via Zoom vergaderen


Bijeenkomst
Op dinsdag 26 mei vindt van 10.00 tot 12.00 uur weer een bijeenkomst van het Platform Arbeidsmarktprofilering plaats. De bijeenkomst zal vanwege de coronacrisis online plaatsvinden via Zoom vergaderen (instructies hiervoor volgen nog).

Programma
Het programma bestaat uit twee delen:

1. Aanvulling handreiking medewerkersreis | Daphne van Kleef (ZZP-er) en Ton Rodenburg (bureau ClubgeistBVH)
Vorig jaar november is door het A&O-fonds de handreiking Medewerkersreis uitgebracht. Deze is opgesteld door Daphne van Kleef. Drie van de zes onderdelen waren reeds ingevuld: pre-boarding, onboarding en off-boarding. Momenteel wordt door Daphne gewerkt aan het invullen van de overige drie thema's: arbeidsmarktcommunicatie, werving en selectie en staying onboard.

Voor het onderdeel arbeidsmarktcommunicatie wordt zij ondersteund door Ton Rodenburg van bureau ClubgeistBVH. Ton voert momenteel onder andere een analyse uit op de resultaten van het medewerkersonderzoek en imagoonderzoek. Ook voert hij interviews hierover met professionals in de sector. Op basis van deze info stelt hij een 'handereiking arbeidsmarktcommunicatie voor waterschappen' op. Deze maakt straks onderdeel uit van de handreiking medewerkersreis. 

Tijdens de online bijeenkomst presenteren Daphne en Ton de nieuwe onderdelen van de handreiking.

2. Landelijk werkgroep Talent voor Water |  Priscilla Klip (Waterschap Rivierenland) en Hella Mulderij (Waterschap Drents Overijsselse Delta)
In een krapper wordende arbeidsmarkt wordt het voor waterschappen steeds lastiger om (technisch) talenten te werven. Talent is nodig, enerzijds om kennis op peil te houden anderzijds om nieuw elan aan waterschappen toe te voegen. Op meerdere plekken merken waterschappen een te kort aan technisch personeel. Talent boeien en binden aan de waterschappen, een betere praktijk gerichte invulling van het lespakket voor Hogescholen en een inspireerde leeromgeving voor leerlingen is noodzakelijk. De landelijke werkgroep Talent voor Water richt zich op (technische) studenten van hogescholen. Overigens gaat het hierbij niet alleen om studenten civiel-technisch, maar ook build environment, werktuigbouw, etc. Uit gesprekken met hogescholen blijkt dat het organiseren van informatiedagen zeer goed werkt bij studenten.

Hella en Priscilla lichten het werk van de werkgroep verder toe en in het bijzonder een tweetal punten:
1. Initiatief Bouwend Nederland: ‘De Dag van de Bouw’
2. Inventarisatie samenwerkingen hogescholen

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via de onderstaande link.
 

over: 100
over: 50
over: 20
over: 100
over: 100
over: 500
Ik ga er mee akkoord dat mijn bovenstaande persoons- en werkgegevens worden gedeeld met de overige deelnemers aan de bijeenkomst, dit met als doel om onderlinge kennisuitwisseling te bevorderen.
* = verplicht

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman