Datum gewijzigd: 6-1-2021

Deel deze pagina


Platform HR & de Omgevingswet (online)

2 maart 2021 13:00-15:00 uur
Online


De afgelopen jaren ondersteunde het A&O-fonds met het project HR & de Omgevingswet projectleiders en HR-professionals in de sector bij de veranderopgave die gaat over houding, gedrag en kennis voor de Omgevingswet. In 2021 zet het A&O-fonds een deel van deze activiteiten voort in de vorm van een Platform HR & de Omgevingswet. Hiervoor organiseren we twee bijeenkomsten waar kennisuitwisseling en leren van elkaar centraal staat. Doelgroep van het platform zijn HR-professionalswerkzaam in de sector waterschappen die werken aan verandering houding, gedrag en kennis rond de Omgevingswet.

De eerstvolgende bijeenkomst van het platform vindt online plaats op dinsdag 2 maart van 13.00 - 15.00 uur. Het programma voor deze bijeenkomst volgt binnenkort.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via het onderstaande formulier.

over: 100
over: 50
over: 20
over: 100
over: 100
over: 500
Ik ga er mee akkoord dat mijn bovenstaande persoons- en werkgegevens worden gedeeld met de overige deelnemers aan de bijeenkomst, dit met als doel om onderlinge kennisuitwisseling te bevorderen.
* = verplicht

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman