Datum gewijzigd:

Deel deze pagina


Platform Inclusiviteit (online)

23 juni 2020 09:00-12:30 uur
n.v.t.


Op dinsdag 23 juni 2020 vindt een online bijeenkomst van het Platform Inclusiviteit plaats via Zoom. Hieronder vind je het programma.

Programma Deel 1: Terugkomdeel workshop 5 maart ‘Inkopen met sociale impact’.

08.45 - 09.00 uur Inloop / inlog voor Deel 1 (via e-mail ontvang je de inloginstructies)
09.00 - 09.05 uur Welkom en Zoom instructies door Bart de Zwart (A&O-fonds Waterschappen)
09.00 - 09.05 uur Opening programma door Arjan Guijt (UvW/Vwvw)
09.05 - 10.30 uur Terugkijken op 5 maart: 
- Wat is er bereikt?
- Ervaringen delen en extra informatie ophalen bij Marcella van Room (PIANOo) en Nienke Schutte (de Normaalste zaak). We werken met break-outrooms waar in kleine groepjes gediscussieerd kan worden.
10.30 uur PauzeProgramma Deel 2: Algemeen programma Platform Inclusiviteit

10.45 - 11.00 uur Inloop / inlog voor Deel 2 (via e-mail ontvang je de inloginstructies)
11.00 - 11.05 uur Welkom en Zoom instructies door Bart de Zwart (A&O-fonds Waterschappen)
11.05 - 11.10 uur Opening programma door Monique Veldhoven (A&O-fonds Waterschappen)
11.10 - 11.30 uur Stand van zaken sector waterschappen: terugkoppeling Monitor Wet Banenafspraak sector Waterschappen
11.30 - 12.15 uur

Onbeperkte denkers door Martijn de Wildt (Qidos): toegevoegde waarde voor de waterschappen?*

12.15 - 12.30 uur Vragenrondje en afsluiting


* Onbeperkte Denkers is een bewustwordings- en activeringsprogramma om instroom van medewerkers met een arbeidsbeperking te bevorderen. De kracht van dit programma is dat we een brede groep van Onbeperkte Denkers in een organisatie creëren. Iedereen in de organisatie kan een Onbeperkte Denker zijn of worden en bijdragen aan een inclusieve werkomgeving. Hierdoor mobiliseer je energieke denk- en doekracht in je organisatie. Vanuit het programma stimuleren we middels verschillende frisse en positieve aanpakken en interventies om meer bewustwording en plekken voor medewerkers met een arbeidsbeperking te realiseren. Om alvast een beeld te krijgen kun je op het platform rijksoverheid.onbeperktedenkers.nl zien hoe we dit doen binnen de Rijksoverheid. Onbeperkte Denkers ondersteunt een rijksbrede beweging van inmiddels 1.300 Onbeperkte Denkers, waarvan 250 leidinggevenden. Ter inspiratie de recent door ons ontwikkelde minidocumentaire van een medewerker van de Rijksoverheid: Gracieus Gehandicapt.

Hieronder kan je je aanmelden voor deze bijeenkomst.
 

over: 100
over: 50
over: 20
over: 100
over: 100
over: 500
Ik ga er mee akkoord dat mijn bovenstaande persoons- en werkgegevens worden gedeeld met de overige deelnemers aan de bijeenkomst, dit met als doel om onderlinge kennisuitwisseling te bevorderen.
* = verplicht

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman