Datum gewijzigd: 9-7-2020

Deel deze pagina


Platform Opleidingsprofessionals (ONLINE)

15 september 2020 09:30-11:30 uur
Online


Op dinsdag 15 september organiseren wij een online bijeenkomst van het Platform Opleidingsprofessionals. De bijeenkomst kent het volgende voorlopige programma:

Aan de slag met de Toolkit Ontwikkelen voor de Omgevingswet
Het A&O-fonds Waterschappenheeft  een handreiking Ontwikkelen voor de Omgevingswet ontwikkeld in de vorm van een Toolbox. Deze Toolbox staat vol met praktische tips en biedt een handvat om tot een eigen opleidingsplan per waterschap te komen. In de afgelopen bijeenkomst van 11 juni heeft Annemie van Loon van het A&O-fonds waterschappen een korte toelichting gegeven op de Toolbox. In de komende bijeenkomst gaan we actief en practisch aan de slag met het toepassen van de inhoud uit de Toolbox.

Netwerk- en ketenregie. Omschakeling in denken en samenwerken. Ervaringen bij Wetterskip Fryslân
Ineke van der Ploeg van het Wetterskip trapt af en vertelt wat de aanleiding was voor het Wetterskip om in 2019 met SBO in zee te gaan en hoe hun (trainings)aanpak het denken over netwerk-en ketenregie en het samenwerken binnen het Wetterskip heeft veranderd. Aansluitend zal Amos Gomes, trainer van de SBO opleiding Netwerk- en ketenregie, toelichten wat de twee kernelementen zijn van de aanpak. Hij doet dat met voorbeelden en interactief.
 

over: 100
over: 50
over: 20
over: 100
over: 100
over: 500
Ik ga er mee akkoord dat mijn bovenstaande persoons- en werkgegevens worden gedeeld met de overige deelnemers aan de bijeenkomst, dit met als doel om onderlinge kennisuitwisseling te bevorderen.
* = verplicht

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman