Datum gewijzigd: 19-10-2021

Deel deze pagina


Platform arbeidsmarktprofilering (online)

2 november 2021 09:30-12:00 uur
Online


Al enkele jaren coördineert het A&O-fonds Waterschappen het Platform arbeidsmarktprofilering in de sector waterschappen. Dit platform is bestemd voor professionals werkzaam bij waterschapsorganisaties op het gebied van arbeidsmarktcommunicatie, werving en selectie en on- en offboarding. Doel van het platform is kennisuitwisseling, samenwerking en kwaliteitsbevordering. 

De najaarsbijeenkomst van het platform vindt online plaats op dinsdag 2 november 2021 van 09.30 - 12.00 uur.

Hieronder het programma:

Arbeidsmarktprofilering- en communicatie bij Waternet
Lisa de Rond | Waternet 

Lisa de Rond vertelt over het Readyteam Arbeidsmarktcommunicatie van Waternet , de merkstrategie die zij hanteren in relatie tot de arbeidsmarkt en de arbeidsmarktcommunicatie die zij als Waternet gebruiken.

Werving en opleiding technische functies sector waterschappen: knelpunten en oplossingen
Josje Damsma | CrossOver & Bart de Zwart | A&O-fonds Waterschappen 

In toenemende mate ontvangt het A&O-fonds signalen vanuit de sector van knelpunten in de werving en opleiding technische functies. In de bijeenkomst staan we gezamenlijk stil bij deze kneplpunten en (potentiele) oplossingen:

  • om welke functies gaat het?
  • waar betreft het een wervingsprobleem?
  • waar een opleidingsprobleem?
  • welke acties hebben organisaties hierop ondernomen?
  • hoe kan de sector hier gezamenlijk in optrekken? 
  • Welke rol kan het A&O-fonds Waterschappen hierbij spelen?

Josje Damsma van CrossOver zal starten met een presentatie over de arbeidsmarkt voor technische functies in Nederland. CrossOver is een organisatie die andere organisaties, branches en sectoren ondersteunt met projecten voor het verkrijgen van voldoende en geschoolde technische vakmensen. Na de presentatie gaan we interactief met elkaar in gesprek over bovenstaande vragen. 


Aanmelden kan via onderstaand formulier

over: 100
over: 50
over: 20
over: 100
over: 100
over: 500
Ik ga er mee akkoord dat mijn bovenstaande persoons- en werkgegevens worden gedeeld met de overige deelnemers aan de bijeenkomst, dit met als doel om onderlinge kennisuitwisseling te bevorderen.
* = verplicht

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman