Datum gewijzigd:

Deel deze pagina


Sectorbijeenkomst Duurzaam werken

4 november 2019 12:00-16:00 uur
De Observant, Amersfoort


Als sector vinden wij het belangrijk om aandacht te besteden aan Duurzaam werken. Medewerkers zijn immers ons belangrijkste kapitaal en daar investeren we graag in! Onder Duurzaam werken wordt verstaan dat medewerkers gezond, vitaal, gemotiveerd en met plezier werken, maar ook dat zij met hun individuele talenten en kennis een optimale bijdrage leveren aan het behalen van de organisatiedoelstellingen.

In opdracht van sociale partners, heeft het A&O fonds Waterschappen dit voorjaar een onderzoek naar Duurzaam werken laten uitvoeren. Aansluitend hierop volgt een adviesfase, waarin het ontwikkelen en implementeren van Duurzaam werken aandacht krijgt.

Als start van deze adviesfase organiseert het A&O-fonds op 4 november samen met Berenschot een bijeenkomst over Duurzaam werken. Samen met vakgenoten gaan we in gesprek over wat Duurzaam werken betekent voor onze sector. We blikken terug op de resultaten van het onderzoek, maar gaan vooral met elkaar in gesprek over de toekomst: wat betekent Duurzaam werken voor ons als sector, hoe kunnen we hier gezamenlijk invulling aan geven, maar ook wat betekent Duurzaam werken voor mijn eigen organisatie?

Wat kan je verwachten?
Tijdens de middag staat informeren, motiveren, maar met name inspireren centraal. Op een interactieve manier willen we met jullie aan de slag gaan met het thema Duurzaam werken. Er is ruimte om kennis en ervaringen uit te wisselen. Door goede voorbeelden willen we jullie laten zien hoe Duurzaam werken vorm krijgt in de praktijk. Ook vertellen we je meer over de kosteloze incompany workshop die we de komende maanden aanbieden aan organisaties en wat je hier kunt verwachten. Gedurende de middag verzamel je zo input voor jouw organisatie, zodat je na de bijeenkomst weer een stap verder kan met Duurzaam werken.

Hoe ziet dat eruit?
Samen met jullie gaan we in op:
• de uitdagingen naar aanleiding van het onderzoek;
• best practices vanuit de praktijk (expert aan het woord);
• de overkoepelende visie van de sector op Duurzaam werken;
• de koppeling tussen de overkoepelende visie en je organisatie;
• wat Duurzaam werken voor jouw organisatie betekent;
• een voorproefje van de incompany workshop.

Wat moet ik voorafgaand weten?
Voor wie? HR professionals, directie, OR en overige personen werkzaam binnen organisaties in de sector waterschappen en betrokkenen bij de beleidsontwikkeling voor Duurzaam werken.
Met hoeveel? Kom samen met je collega’s. We hebben plek voor in totaal 3 deelnemers per organisatie.
Wanneer? 4 november 2019.
Hoe laat? Om 12:00 is er lunch en om 12:30 start de bijeenkomst. Om 16 uur sluiten we af met een borrel.
Waar? In De Observant in Amersfoort.
Kosten? Geen.
Aanmelden? Via onderstaand formulier.

Programma:
12.00 - 12.30: Inlooplunch

12.30 - 13.00: Opening & Introductie project en onderzoek Duurzaam werken | Bart de Zwart, A&O-fonds Waterschappen, Roxane Vercauteren, Berenschot

13.00 - 13.45: Inspiratieverhaal Duurzaam werken bij Bouwbedrijf Dura Vermeer | Albert Boot, Dura Vermeer

13.45 - 14.00: Pauze

14.00 - 15.30: Dialoogspel: samen in gesprek over Duurzaam werken  binnen de sector en jouw organisatie

15.30 - 16.00: Afronding & vervolg: Bart de Zwart, A&O-fonds Waterschappen, Roxane Vercauteren, Berenschot

16.00: Borrel

Wie is Berenschot?
Het A&O-fonds Waterschappen organiseert deze bijeenkomst samen met adviesbureau Berenschot. Berenschot geeft daarnaast ook samen met ons invulling aan de incompany workshops. Berenschot heeft ruime ervaring met het thema duurzame inzetbaarheid en het begeleiden van bedrijven om hun Duurzaam werken-beleid verder vorm te geven.

Vragen?
Mail dan naar info@aenowaterschappen.nl of neem contact op met Bart de Zwart, programmamanager van het A&O-fonds waterschappen via 06 - 55 28 22 95.

Aanmelden
Aanmelden kan via het onderstaande formulier. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

 

over: 100
over: 50
over: 20
over: 100
over: 100
over: 500
Ik ga er mee akkoord dat mijn bovenstaande persoons- en werkgegevens worden gedeeld met de overige deelnemers aan de bijeenkomst, dit met als doel om onderlinge kennisuitwisseling te bevorderen.
* = verplicht

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman