Datum gewijzigd: 28-9-2020

Deel deze pagina


Training arbocatalogus Publieksagressie

20 oktober 2020 10:00-16:00 uur
Nog te bepalen


Het zoveel mogelijk voorkomen en zo goed mogelijk bestrijden van agressie en geweld is voor organisaties blijvend een belangrijk aandachtspunt. Ook voor organisaties in de sector waterschappen. Medewerkers met publiekscontacten lopen het risico hiermee geconfronteerd te worden in het werk en dat kan veel impact hebben op het welbevinden. De aanpak van publieksagressie blijft ook in ontwikkeling, onder andere. doordat we steeds meer geconfronteerd worden met incidenten via sociale media, contacten met groepen burgers regelmatig spanningsvol verlopen en we ook steeds meer naar de kwaliteit van onze dienstverlening kijken als preventieve maatregel. 

Om aan te blijven sluiten bij de actualiteit is de arbocatalogus Publieksagressie van het A&O-fonds Waterschappen geactualiseerd. Wil je de aanpak van publieksagressie in je organisatie beter op de kaart zetten, of je beleid actualiseren op basis van de laatste nieuwe inzichten uit de arbocatalogus? Meld je dan aan voor de trainingsdag publieksagressie die zal worden verzorgd op donderdag 20 oktober door Monique van Limpt van AgressiePrevent. Monique was ook betrokken bij de werkgroep die verantwoordelijk was voor de actualisering van de arbocatalogus.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Opening en inleiding
  • Inhoudelijke toelichting op de hoofdlijnen van de geactualiseerde arbocatalogus
  • Toepassing van de nieuwe geactualiseerde instrumenten 
  • Uitwisselen van good practices


De training is bestemd voor professionals werkzaam binnen de sector waterschappen en verantwoordelijk voor de ontwikkeling en evaluatie van beleid voor de aanpak van publieksagressie. Aan de training zijn geen kosten verbonden en er is een beperkt aantal plaatsen.

Aanmelden kan door het invullen van het onderstaande formulier.

over: 100
over: 50
over: 20
over: 100
over: 100
over: 500
Ik ga er mee akkoord dat mijn bovenstaande persoons- en werkgegevens worden gedeeld met de overige deelnemers aan de bijeenkomst, dit met als doel om onderlinge kennisuitwisseling te bevorderen.
* = verplicht

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman