Datum gewijzigd: 19-11-2020

Deel deze pagina


12e in-company workshop duurzaam werken

donderdag 19 november 2020


Afgelopen week vond bij Wetterskip Fryslân de 12e in-company workshop duurzaam werken plaats. Het A&O-fonds waterschappen organiseert deze workshops in samenwerking met bureau Berenschot. Doel van de in-company workshops is om organisaties op weg te helpen bij het ontwikkelen en implementeren van een integraal beleid voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Vanwege de coronacrisis vond het grootste deel van de in-company workshops tot op heden online plaats. De deelnemers aan de workshops (gemiddeld tussen de 8-12 personen) hebben een diversiteit aan functies: HR-adviseur, leidinggevenden, OR-leden, preventiemedewerker, etc.

De behoeften en verwachtingen van de deelnemers aan de workshops tot op heden is als volgt samen te vatten:

 • Behoefte aan een duidelijke visie en stip op de horizon ten aanzien van duurzaam werken.
 • Behoefte aan focus op concrete acties en oplossingen (die integraal ingezet worden) om duurzaam werken te stimuleren en faciliteren.
 • Antwoord op een aantal inhoudelijke vragen ten aanzien van duurzaam werken.
 • Input ophalen van medewerkers in verschillende functies om te horen wat er nodig is om duurzaam werken te faciliteren en stimuleren.  


De workshops geven de deelnemers energie en handvatten om verder te gaan met het thema. Hieronder een samenvatting van de actiepunten die tot op heden zijn genoemd:

 • Duidelijk verhaal opstellen waarom duurzaam werken belangrijk is, wat het is en wat een ieder kan doen om duurzaam werken te bevorderen en dit verhaal laten aansluiten bij lopende initiatieven.
 • Huidige instrumentarium bewuster inzetten voordat we nieuwe instrumenten bedenken.
 • Stuurgroep en werkgroep instellen.
 • Afstemming zoeken met aanverwante thema’s en werkgroepen.
 • Communicatieplan opstellen en gebruik maken van verschillende communicatiemiddelen.
 • Op een rij zetten wat we al hebben aan instrumenten en dit communiceren naar medewerkers en directie.
 • Tijd nodig om even te laten landen voordat we bedenken hoe we verder willen.
 • Weer samenkomen om opbrengst vandaag concreter te maken.
 • Draagvlak binnen de directie creëren, ambassadeur binnen de directie zoeken.
 • Opbrengst workshop verwerken en plan van aanpak maken: welke kleine stapjes gaan we zetten?

Organisaties maken na afronding van de workshop aanspraak op een subsidie van € 15.000,- voor de verdere uitwerking en implementatie van dit beleid. Het A&O-fonds biedt deze workshops en subsidieregeling ook in 2021 aan. 

Wil je meer weten over deze workshops en subsidieregeling Duurzaam werken? Neem dan contact op via info@aenowaterschappen.nl of bekijk de themapagina op onze website

Deze organisaties hebben inmiddels een in-company workshop afgenomen:

 • Hoogheemraadschap Rijnland
 • Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Waterschap Limburg
 • Waterschap Noorderzijlvest
 • Waterschap Rijn en IJssel
 • Waterschap Rivierenland
 • Waterschap Scheldestromen
 • Waterschap Vallei en Veluwe
 • Waterschap Vechtstromen
 • Waterschap Zuiderzeeland
 • Wetterskip Fryslân

    

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman