Datum gewijzigd:

Deel deze pagina


13 juni Startbijeenkomst Platform Arbeidsmarktprofilering

vrijdag 15 maart 2019


De toenemende krapte op de arbeidsmarkt vraagt van waterschappen om zich steviger te profileren op de (regionale) arbeidsmarkt en nieuwe medewerkers duurzaam te binden en boeien. Waterschappen kiezen daarbij veelal hun eigen strategie. In 2019 start het A&O-fonds een project dat er enerzijds op is gericht om kennis hierover tussen waterschappen te delen en anderzijds om waterschappen hierbij te ondersteunen met kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Het project richt zich op drie aspecten: 1) arbeidsmarktcommunicatie, 2) werving & selectie en 3) onboarding.

Als onderdeel van het project faciliteert het A&O-fonds Waterschappen in 2019 een nieuw Platform rond Arbeidsmarktprofilering. Het Platform richt zich op de eerdergenoemde drie aspecten: 1) arbeidsmarktcommunicatie, 2) werving & selectie en 3) onboarding. Doelgroep voor het Platform zijn communicatieadviseurs, recruiters en P&O'ers werkzaam binnen een waterschap op een van deze thema's. Primaire doel van het Platform is kennisdeling tussen waterschappen. Daarnaast fungeert het Platform ook als denktank voor ondersteunende activiteiten door het A&O-fonds op dit thema.

Op donderdag 13 juni 2019 organiseert het A&O-fonds Waterschappen de eerste bijeenkomst van het Platform Arbeidsmarktprofilering met hierin de volgende onderdelen:

  • Presentatie resultaten imagoonderzoek sector waterschappen op de arbeidsmarkt
  • Trends in arbeidsmarktprofilering en 'employer branding'
  • Pitches van deelnemers over hoe hun waterschap zich profileert op de arbeidsmarkt en welke strategieen zij inzetten bij werving en selectie
  • Interactieve en praktische 2-uur durende workshop 'Candidatemarketing' door Aaltje Vincent
  • Toekomstige invulling van het platform en ondersteuning door het A&O-fonds

Voor een gedetailleerd overzicht van het programma en aanmelden: klik hier.

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman