Datum gewijzigd: 23-10-2020

Deel deze pagina


4 november Sectorale bijeenkomst Duurzaam werken

dinsdag 1 oktober 2019

Als sector vinden wij het belangrijk om aandacht te besteden aan Duurzaam werken. Medewerkers zijn immers ons belangrijkste kapitaal en daar investeren we graag in! Onder Duurzaam werken wordt verstaan dat medewerkers gezond, vitaal, gemotiveerd en met plezier werken, maar ook dat zij met hun individuele talenten en kennis een optimale bijdrage leveren aan het behalen van de organisatiedoelstellingen.

In opdracht van sociale partners, heeft het A&O fonds Waterschappen dit voorjaar een onderzoek naar Duurzaam werken laten uitvoeren. Aansluitend hierop volgt een adviesfase, waarin het ontwikkelen en implementeren van Duurzaam werken aandacht krijgt.

Als start van deze adviesfase organiseert het A&O-fonds op 4 november samen met Berenschot een bijeenkomst over Duurzaam werken. Samen met vakgenoten gaan we in gesprek over wat Duurzaam werken betekent voor onze sector. We blikken terug op de resultaten van het onderzoek, maar gaan vooral met elkaar in gesprek over de toekomst: wat betekent Duurzaam werken voor ons als sector, hoe kunnen we hier gezamenlijk invulling aan geven, maar ook wat betekent Duurzaam werken voor mijn eigen organisatie?

Voor meer informatie over deze bijeenkomst en aanmelden klik hier of download de infoflyer.

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman