Datum gewijzigd: 11-01-2021

Deel deze pagina


A&O fondsen Lunchwebinars rond 5 HR-thema's

maandag 11 januari 2021

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het voorjaar 2021 organiseert het A&O-fonds Waterschappen samen met de collega-fondsen A&O-fonds Provincies en A&O fonds Gemeenten een serie van vijf lunchwebinars. De webinars hebben betrekking op actuele HR-thema’s:

Een verdiepende analyse op de gegevens van het WERKonderzoek 2019 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/ICTU, vormt de basis van de webinars. Dit onderzoek wordt periodiek uitgevoerd onder 40.000 overheidsmedewerkers. De analyses spitsen zich toe op de sectoren waterschappen, provincies en gemeenten. Voorafgaand aan ieder webinar publiceren we een paper met de resultaten uit het WERKonderzoek toegespitst op de informatie uit de drie sectoren.

Tijdens het webinar presenteren de onderzoekers kort de uitkomsten. Een gastspreker reflecteert vervolgens op de resultaten en vertaalt deze naar praktische tips en handvatten voor beleidsontwikkeling en -uitvoering binnen waterschappen, gemeenten en provincies. Ook is er ruimte voor jullie vragen.

De serie lunchwebinars is bestemd voor P&O’ers, vertegenwoordigers medezeggenschap, managers en andere professionals betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het HR-beleid binnen een waterschap, gemeente of waterschap. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelden kan via de bovenstaande links.

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman