Datum gewijzigd:

Deel deze pagina


Aanmelden voor nieuwe Platform Arbeidsmarktprofilering

dinsdag 5 februari 2019


De toenemende krapte op de arbeidsmarkt vraagt van waterschappen om zich steviger te profileren op de (regionale) arbeidsmarkt en nieuwe medewerkers duurzaam te binden en boeien. Waterschappen kiezen daarbij veelal hun eigen strategie. In 2019 start het A&O-fonds een project dat er enerzijds op is gericht om kennis hierover tussen waterschappen te delen en anderzijds om waterschappen hierbij te ondersteunen met kennisontwikkeling en kennisoverdracht. Het project richt zich op drie aspecten: 1) arbeidsmarktcommunicatie, 2) werving & selectie en 3) onboarding.

Als onderdeel van het project faciliteert het A&O-fonds Waterschappen in 2019 een nieuw Platform rond Arbeidsmarktprofilering. Het Platform richt zich op de eerdergenoemde drie aspecten: 1) arbeidsmarktcommunicatie, 2) werving & selectie en 3) onboarding. Doelgroep voor het Platform zijn communicatieadviseurs, recruiters en P&O'ers werkzaam binnen een waterschap op een van deze thema's. Primaire doel van het Platform is kennisdeling tussen waterschappen. Daarnaast fungeert het Platform ook als denktank voor ondersteunende activiteiten door het A&O-fonds op dit thema.

Heb je interesse voor dit Platform? Meld je dan aan via info@aenowaterschappen.nl. Je wordt dan op de hoogte gehouden van de datum van de startbijeenkomst van het Platform.

Techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman