Datum gewijzigd:

Deel deze pagina


Annemie van Loon projectmanager 'Ontwikkelen volgens de Omgevingswet' bij A&O-fonds Waterschappen

maandag 1 oktober 2018


Vanaf vandaag 1 oktober start Annemie van Loon bij het A&O-fonds Waterschappen als projectmanager ‘Ontwikkelen volgens de Omgevingswet’. Met dit project ondersteunt en faciliteert het A&O-fonds HR-professionals, leidinggevenden, medezeggenschap en medewerkers bij het ontwikkelen van kennis, houding en gedrag om te kunnen werken volgens de letter en geest van de nieuwe Omgevingswet. 
In het komende half jaar zal de focus binnen dit project liggen op de volgende vier onderdelen:

1. Een roadshow langs de 21 waterschappen met als doel:
- het verder onder de aandacht brengen van en het aan de slag gaan met de routekaart en gereedschapskist 'Anders werken voor waterschappen' die het A&O-fonds Waterschappen heeft 'geadopteerd' van de Unie van Waterschappen en verder zal promoten (zie routekaart en gereedschapskist);
- het ophalen van verdere ondersteuning bij dit thema.

 

2. Het huidige HR-netwerk Omgevingswet onderhouden en verder ontwikkelen tot een actief platform voor inspiratie en kennisuitwisseling.

3. Inventariseren van de behoeften en mogelijkheden om te komen tot een meerjarenplan 'Ontwikkelen volgend de Omgevingswet' voor het A&O-fonds Waterschappen.

4. Organiseren van een workshop 'Anders werken door de Omgevingswet' op het A&O fondsen festival op 4 oktober a.s.


Annemie van Loon is eerder werkzaam geweest als HR-projectleider Omgevingswet bij Waterschap Vallei en Veluwe. Zij heeft daar intensief gewerkt aan de ontwikkeling van kennis, houding en gedrag volgens de Omgevingswet. Ook heeft zij meegewerkt aan de totstandkoming van de routekaart en de bijbehorende gereedschapskist ‘Anders werken voor Waterschappen’ in opdracht van de Unie van Waterschappen. 

Voor meer info over dit project, neem contact op met Annemie van Loon via annemie.vanloon@aenowaterschappen.nl.


 

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman