Datum gewijzigd: 24-06-2020

Deel deze pagina


Cao A&O-fonds Waterschappen gepubliceerd

donderdag 11 juni 2020


De Vereniging werken voor waterschappen en de vakbonden FNV en CNV hebben samen de cao A&O-fonds Waterschappen afgesproken. Deze cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024 en is nu voor iedereen inzichtelijk.

De financiering van het A&O-fonds Waterschappen was voorheen geregeld in de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel (SAW). Bij invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) op 1 januari 2020, is ervoor gekozen om voor het A&O-fonds een aparte cao te maken met een langere looptijd (5 jaar), zodat het A&O-fonds waterschappen daarmee meerjarige zekerheid heeft over haar financiering.  

Traject afgerond
De statuten van het A&O-fonds moesten gewijzigd worden om aan de wettelijke bepalingen van de zogenaamde fonds-cao’s te voldoen. Ook vond er een wijziging plaats in de cao-partijen. Namens de werkgevers is de Unie van Waterschappen niet langer de partij aan de cao-tafel. Dat is nu de Vereniging werken voor waterschappen. Ook de CMHF is niet langer meer partij aan de cao-tafel. Dit wijzigingstraject is nu afgerond.

Voor de nieuwe cao, statuten en bijbehorende reglementen van het A&O-fonds Waterschappen: klik hier.
 

 

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman