Datum gewijzigd: 08-10-2020

Deel deze pagina


Evaluatie Persoonsgebonden basis budget schetst positief beeld

donderdag 8 oktober 2020


57% van alle medewerkers in de sector waterschappen heeft vier jaar na invoering van het Persoonsgebonden basis budget (PBB) hiervan gebruik gemaakt. Gebruikers van het PBB beoordelen het budget gemiddeld met een rapportcijfer 8,0. Van alle medewerkers, zowel gebruikers als niet-gebruikers, geeft driekwart aan voorstander te zijn om het PBB in de toekomst voort te zetten.

Dit zijn enkele cijfers uit het deze week gepubliceerde rapport Evaluatieonderzoek Persoonsgebonden basis budget sector waterschappen. Per 1 januari 2016 kunnen medewerkers die onder de cao waterschappen vallen aanspraak maken op een PBB. Medewerkers kunnen daarmee in een periode van vijf jaar minimaal 5.000 euro besteden aan opleidingen en/of andere activiteiten die bijdragen aan hun ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit. Dit aanvullend op het collectieve opleidingsbudget dat beschikbaar is binnen de sector. 

Het A&O-fonds Waterschappen gaf, op verzoek van sociale partners in de sector waterschappen, opdracht aan Bureau Bartels voor het uitvoeren van het onderzoek. Het onderzoek bestond uit interviews met stakeholders, analyse van data over PBB-gebruik tussen 2016 en 2019 en een enquête onder bijna 3.000 medewerkers en leidinggevenden.

De evaluatie laat zien dat medewerers het PBB vooral inzetten voor eendaagse cursussen en trainingen, meerdaagse opleidingen of activiteiten om de vitaliteit te bevorderen. Verder blijkt dat medewerkers die het PBB gebruiken hiermee meer regie en verantwoordelijkheid over de eigen ontplooiing en loopbaan ervaren en gestimuleerd zijn om stappen in de eigen ontwikkeling te maken. De meest genoemde reden van niet-gebruik van het PBB door medewerkers is dat men geen geschikte activiteit hiervoor kan vinden.

Gemiddeld hebben PBB-gebruikers over de vier jaar 2.132 euro opgenomen uit hun budget. Op sectoraal niveau komt hiermee naar schatting de totale PBB-investering in deze periode in de ontwikkeling, loopbaan en vitaliteit van medewerkers uit op 20,9 miljoen euro.

Tussen organisaties in de sector, zowel onder de waterschappen als de gelieerde organisaties, worden verschillen gevonden in het PBB-gebruik. Mogelijke factoren die hierbij een rol spelen zijn het wel of niet aanwezig zijn van een ‘organisatiecultuur’ waarbij medewerkers zich vrij en gestimuleerd voelen om van de mogelijkheden van het PBB gebruik te maken en een (pro)actieve rol van de leidinggevende in ondersteuning van de medewerker.  

Door de onderzoekers zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd ten aanzien van de toekomst van het PBB:

  1. Zet het PBB in de toekomst voort.
  2. Overweeg voor een toekomstig PBB meer kaders voor bestedingen mee te geven.
  3. Verspreid meer goede praktijken van PBB-bestedingen.
  4. Vergroot het gebruik en de effectiviteit van het PBB bij oudere medewerkers.
  5. Sta niet toe dat medewerkers geen inzage hebben in de stand van zaken van hun PBB en de financiële ruimte die zij nog kunnen benutten.
  6. Borg dat enkele misinterpretaties rondom het PBB niet voortduren.  

Het rapport is op 7 oktober door het A&O-fonds Waterschappen aangeboden aan de cao-partijen in de sector waterschappen. Cao-partijen beschouwen het als een robuust rapport en zijn verheugd over het positieve beeld dat wordt geschetst over toepassing en toekomstperspectief van het PBB. Het rapport biedt volgens partijen duidelijke aanbevelingen voor verbeteringen rond toepassing van het instrument. Cao-partijen gaan hierover de komende tijd met elkaar in overleg.

Downloaden rapport: Rapport Evaluatieonderzoek Persoonsgebonden basis budget sector waterschappen
 

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman