Datum gewijzigd:

Deel deze pagina


Evaluatieonderzoek Persoonsgebonden basis budget van start

maandag 23 maart 2020


Op verzoek van cao-partijen in de sector waterschappen heeft het A&O-fonds Waterschappen aan onderzoeksbureau Bartels opdracht gegeven om een evaluatieonderzoek uit te voeren van het Persoonsgebonden basis budget (PBB). Het betreft zowel een proces- als effectevaluatie.

Het onderzoek bestaat zowel uit analyse van de kwantitatieve gegevens over het gebruik als analyse van het proces. Voor de procesevaluatie worden interviews en vragenlijstonderzoek afgenomen onder de voornaamste stakeholders: management, P&O, OR, leidinggevenden en medewerkers. In iedere organisatie in de sector wordt een P&O-contactpersoon aangesteld om het onderzoek intern te coordineren. Hiervoor ontvangen zij vanuit het onderzoeksbureau de benodigde informatie.

Het veldwerk voor het onderzoek vindt plaats van eind maart tot en met juni 2020. Oplevering van het eindrapport staat gepland voor eind augustus 2020

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman