Datum gewijzigd: 18-02-2021

Deel deze pagina


Handreiking Gevaarlijke stoffen gelanceerd

donderdag 18 februari 2021


Bij organisaties in de sector waterschappen, in het bijzonder bij de waterschappen zelf, zijn er risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers door blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Medewerkers van verschillende afdelingen kunnen op verschillende manieren mogelijk in contact komen met gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan medewerkers die werken op de waterzuivering, maar ook aan medewerkers buitendienst, handhavers en medewerkers die betrokken zijn bij baggerwerk en grondverzet werkzaamheden. 

Handreiking Gevaarlijke stoffen (2021)
Door het A&O-fonds Waterschappen is samen met een klankbordgroep van professionals uit de sector een handreiking Gevaarlijke stoffen opgesteld. De handreiking biedt organisaties een hulpmiddel om te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek zonder risicovolle blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen. Deze handreiking is niet getoetst door de Inspectie SZW en heeft dus niet dezelfde status als een arbocatalogus.

Doorontwikkeling tot een Arbocatalogus
Door het A&O-fonds waterschappen wordt in 2021 samen met een werkgroep met professionals uit de sector een start gemaakt met het doorontwikkelen van de handreiking tot een arbocatalogus Gevaarlijke stoffen. Opmerkingen of suggesties hiervoor naar aanleiding van de handreiking kunnen gemaild worden naar info@aenowaterschappen.nl.   

>> Naar handreiking
 

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman