Datum gewijzigd: 04-10-2021

Deel deze pagina


Herziene versie arbocatalogus Knellen, pletten en snijden

zondag 3 oktober 2021


In 2014 is de arbocatalogus Knellen, pletten en snijden opgeleverd door het A&O-fonds waterschappen. Knel-, plet- en snijgevaar treedt in de sector met name op bij het werken aan of met machines en arbeidsmiddelen. Doel van de arbocatalogus is om oplossingen aan te dragen voor het minimaliseren van deze risico's. 

In 2020 is gestart met het herzien van deze arbocatalogus. Deze aanpassing is uitgevoerd door een werkgroep van professionals uit de sector onder begeleiding van externe deskundigen van RoyalHaskoningDHV. De aangepaste versie is onlangs positief getoetst door de Inspectie SZW en hiermee nu ook voor de sector van kracht.

>> Naar arbocatalogus

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman