Datum gewijzigd: 05-10-2021

Deel deze pagina


Personeelsmonitor decentrale overheidssectoren 2020

dinsdag 5 oktober 2021


Vandaag is de vierde versie van de Personeelsmonitor decentrale overheidssectoren gepubliceerd: de versie 2020. Deze monitor is tot stand gekomen door een samenwerking van de A&O fondsen Waterschappen, Provincies en Gemeenten.

Vrijwel gelijktijdig met de HR-monitor sector waterschappen vindt iedere twee jaar publicatie plaats van deze Personeelsmonitor decentrale overheidssectoren. De gegevens in deze monitor zijn afkomstig uit de Personeelsmonitor Gemeenten, de Personeelsmonitor Provincies en de HR-monitor Waterschappen van het jaar 2020.

Om deze gezamenlijke personeelsmonitor mogelijk te maken, hebben de drie fondsen samen één standaardset met kernvragen ontwikkeld en deze ieder opgenomen in hun eigen monitor, naast een aantal andere sectorspecifieke vragen. De Personeelsmonitor geeft hiermee inzicht in het personeelsbestand van de drie afzonderlijke decentrale overheidssectoren en maakt daarnaast een onderlinge vergelijking mogelijk op diverse personeelskenmerken.

>> Naar Personeelsmonitor decentrale overheidssectoren 2020

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman