Datum gewijzigd: 23-10-2020

Deel deze pagina


Start MOOC Anders samenwerken door de Omgevingswet

dinsdag 21 mei 2019


Vanuit het project ‘HR & de Omgevingswet’ heeft het A&O-fonds Waterschappen samen met de A&O-fondsen Gemeenten en Provincies, het Programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ en OMOOC een nieuwe serie MOOC’s (Massive Open Online Course) ontwikkeld, Anders samenwerken door de Omgevingswet. Door de Omgevingswet wordt het noodzakelijk om anders samen te werken: intern, met ketenpartners en met andere partijen in de samenleving.

Nieuwe inzichten en concrete voorbeelden
Deze serie bestaat uit zeven korte filmpje met concrete voorbeelden die nieuwe inzichten laten zien en een duidelijk beeld geven van de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. De MOOC focust niet op de inhoud van de wet, maar op de verandering in houding en gedrag die van professionals wordt verwacht na invoering van de wet in januari 2021. Het doel is het inspireren van professionals om met de nieuwe mogelijkheden van de Omgevingswet aan de slag te gaan en hen uit te dagen om in gesprek te gaan met collega’s en samenwerkingspartners over een andere manier van samenwerken.

Direct toepasbaar
Inzicht #1 en #2 vertellen meer over samenwerken met ketenpartners, inzicht #3 en #4 over samenwerking binnen de eigen organisatie en inzicht #5 en #6 over samenwerking met partijen in de samenleving. Naast inspirerende handvatten presenteert MOOC in inzicht #7 een toolkit die bestaat uit 16 kaartjes met vragen en een format om nieuwe inzichten en goede voornemens vast te leggen. Deze werkvorm is bedoeld voor teams en samenwerkingsverbanden.

Publicatie en informatie
Het eerste inzicht #1 van de MOOC Anders samenwerken door de Omgevingswet is vandaag online gegaan. Elke week zal er een nieuw filmpje uit deze serie worden gepubliceerd, met als laatste inzicht #7 op 31 juni.

Voor meer informatie en het volgen van de MOOC klik hier.
Voor meer informatie over het project HR & de Omgevingswet van het A&O-fonds Waterschappen, klik hier.

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met Annemie van Loon, projectmanager HR & de Omgevingswet van het A&O-fonds Waterschappen, annemie.vanloon@aenwaterschappen.nl.

 

 

Techniek: Web-OS, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman