Datum gewijzigd:

Deel deze pagina


Start onderzoek Duurzaam werken

maandag 4 februari 2019


In het recente cao-akkoord hebben sociale partners in de sector waterschappen afgesproken om het A&O-fonds Waterschappen de opdracht te geven voor het uitvoeren van een onderzoek naar ‘Vitaliteit van medewerkers’ in de sector. Na het afsluiten van het akkoord is door sociale partners besloten om de naam van het onderzoek te veranderen in: ‘Onderzoek Duurzaam werken in de sector waterschappen’. Een naam die beter aansluit bij doel en inhoud van het onderzoek.

Doel van het onderzoek is om inzichtelijk te maken welke faciliteiten rond duurzaam werken, zowel sectoraal, lokaal als individueel, worden toegepast binnen waterschapsorganisaties, hoe deze in de praktijk werken en wat nog gemist wordt. De resultaten van de inventarisatie dienen de diverse stakeholdergroepen (sociale partners, sectororganisaties, werkgevers, medezeggenschap) te stimuleren voor verdere beleidsontwikkeling rond duurzaam werken op sectoraal en lokaal niveau.

Deze week start Panteia met een vragenlijstonderzoek onder alle organisaties voor een eerste inventarisatie op organisatieniveau. In maart en april volgen vervolgens groepsinterviews met vertegenwoordigers van werkgevers en medewerkers binnen alle organisaties. Voor meer info over het onderzoek: klik hier

Techniek: Dutchbrite, realisatie: ARVEE, webdevelopment, fotografie Kees Winkelman